Työelämän muutoksissa hyvä johtaminen punnitaan


Muutosvauhti kiihtyy ja työtä katoaa tai se muuttuu. Vastuullinen yritys huolehtii työntekijöidensä osaamisen ja taitojen ylläpitämisestä kilpailukykyisinä. Muutoksissa asiantunteva kumppani on kullanarvoinen. 

Tällä hetkellä monet toimialat joutuvat sopeuttamaan toimintaansa ja henkilöstöä koronaviruspandemian vuoksi muuttuneilla markkinoilla. Asiantuntevasti ja toimiala huomioiden toteutettu muutosturva valmennus antaa työntekijöille edellytykset nopeaan työllistymiseen. 

Yritysten muutosturva kumppanina toimivan Spring House Oy:n toimitusjohtaja Minna Lindholm-Lähde muistuttaa, että vastuullinen työnantaja tukee työntekijöitään löytämään uusia työllistymismahdollisuuksia. Hänen mukaansa tuloksentekokunto on yleensä paras niillä yrityksillä, joiden lähtökohtana on hyvä johtaminen ja johtamisen kehittäminen. 

”Yrityksen kannattaa huoltaa tärkeintä pääomaansa eli henkilöstöä ja näin varmistaa liiketoiminnan kehittyminen. Työntekijäkokemusta kehittämällä voidaan varmistaa tulevaisuudessa kilpailukykyisen työvoiman saatavuus. Työelämän jatkuva muuttuminen, kehittämishankkeet ja uudelleen organisointi kilpailukyvyn varmistamiseksi on niin johdolle, esihenkilöille kuin työntekijöillekin haastavaa. Ihminen tarvitsee turvallisuudentunnetta”, Lindholm-Lähde toteaa. 

Jatkuvat muutokset luovat helposti vastarintaa myös niissä, joilla olisi edellytykset menestyä ja onnistua. Ulkopuolinen näkökulma monesti vauhdittaa muutoksen saattamista osaksi jokapäiväistä toimintaa. 

”Epäonnistuneet tai kesken jääneistä muutoksista jää usein negatiivisia työntekijäkokemuksia, mikä voi vaikuttaa yrityksen tulokseen. Palveluissamme painopiste on realistisessa yksilölähtöisessä työhön kiinnittymiseen tarjottavassa tuessa.” 

Jos sairaus tai vamma estää työntekijää sijoittumasta työelämässä, hän tarvitsee erityistä ulkopuolista ammattilaista ja tukea. 

”Spring Housessa uskomme, että vaikka ihmisellä olisi sairaus, vamma tai muu este, jokaisella on mahdollisuus työhön, kunhan sopiva työ ja tuki löytyvät. Työssäkäynnin mahdollisuus on jokaiselle työhön kykenevälle ja motivoituneelle ihmiselle tärkeä yhdenvertaisuuden kulmakivi”, Lindholm Lähde sanoo. 

”Spring Housen työelämävalmentajat ovat työelämän asiantuntijoita ja mahdollistavat vuosittain tuhansien ihmisten työhön paluun, työhön pääsemisen ja työssä pysymisen.” 

 

Jaa tämä artikkeli


Työelämä