Työeläke karttuu vain eläkevakuutetusta työstä


Suurin osa saa jossain vaiheessa elämäänsä työeläkettä, tavallisesti vanhuuseläkettä. Eläkettä voi saada myös työkyvyttömyydestä. Jos työeläke jää pieneksi ansioiden vähyyden takia, voi saada kansan- tai takuueläkettä.

Työeläke kertyy työstä palkansaajana tai yrittäjänä, kunhan työ on vakuutettu. Työnantaja vakuuttaa työntekijänsä, hoitaa vakuutusmaksut työeläkelaitokselle ja pidättää työntekijän palkasta tämän maksuosuuden. Yrittäjä hoitaa itse omat työeläkemaksunsa. Ne ovat noin 24 prosenttia palkasta tai yrittäjän työtulosta.

Moni työskentelee vuoroin yrittäjänä ja palkansaajana. Freetyöt, alustatalous ja laskutuspalveluyrityksien käyttö ovat muokanneet työtä. Samalla on syntynyt epätietoisuutta eläkevakuuttamisesta. ”Perussääntö on entinen: työtä tehdään joko yrittäjänä tai työsuhteessa. Tästä osapuolet eivät voi sopia, vaan asia menee eläkelakien mukaan”, Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Markus Palomurto sanoo.

Nyrkkisääntönä voi pitää, että yrittäjällä on tietty riski työskentelyssään ja hän käyttää usein omia työvälineitään. Työsuhteessa toiminta on tiukemmin työnantajan ohjauksessa, ja työvälineet ovat työnantajan.

”Laskutuspalveluyritysten kautta toimitaan usein yrittäjänä muttei aina. Esimerkiksi jos ajaa toisen rekkaa sovitulla reitillä, ei ole yrittäjä, vaikka korvaus kiertäisi laskutuspalvelun kautta.” Yrittäjän työtulo vaikuttaa muuhunkin sosiaaliturvaan, kuten työttömyyskorvaukseen sekä sairaus- ja vanhempainpäivärahoihin. Yrittäjän kannattaakin asettaa työtulonsa riittäväksi. Oikea vakuutustapa on hyvä varmistaa. Työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus neuvovat asiassa.

Lisätietoja: Työeläke.fi.

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Työelämä