Tuulesta elinvoimaa kuntiin


Tuulivoimasta on tullut edullisin sähköntuotantomuoto Suomessa, eikä maatuulivoima tarvitse enää valtion taloudellista tukea. Tällä hetkellä Suomeen on valmistumassa ennätysmäärä uutta tuulivoimaa. Kun vuoden 2020 lopussa Suomen tuulivoimakapasiteetti oli 2586 megawattia (MW) (821 tuulivoimalaa), tulee se olemaan 2023 lopussa vähintään 6330 MW (1500 tuulivoimalaa). Tuulivoimalla tullaan kattamaan vähintään neljäsosa Suomessa käytettävästä sähköstä 20-luvun puoliväliin mennessä. 

Suomeen tällä hetkellä rakenteilla oleva tuulivoimakapasiteetti tarkoittaa yli neljän miljardin euron investointeja, jotka jakautuvat pääasiassa pieniin kuntiin. Kunnan talouteen tuulivoima tarkoittaa piristysruisketta. Metsätuloja korkeammat maanvuokratulot kasvattavat maanomistajien maksukykyä. Kuntaan tuleva iso investointi on tärkeä signaali rahoittajille, jolloin myös paikallisten yrittäjien kiinteistöjen vakuusarvo nousee. Tuulivoima tuo kunnalle myös erittäin merkittävät kiinteistöverotulot. Työllistävä vaikutus näkyy vilinänä kylän raitilla rakentamisvaiheessa, vaikka määrältään suurin työllistävä vaikutus onkin voimaloiden yli 30-vuotisen elinkaaren aikaisessa huollossa. 

Tuulivoimahanke on usein suurin investointi, mitä kunnassa on tehty tai tullaan tekemään pitkään aikaan. On selvä, että se herättää keskustelua, kysymyksiä ja huoltakin. Tuulivoima on kuten muutkin energiantuotantomuodot: sillä on myös negatiivisia ympäristövaikutuksia. Hyvällä suunnittelulla näitä vaikutuksia voidaan vähentää, mutta ei täysin poistaa. Tuulivoiman merkittävin vaikutus on kuitenkin energiantuotannon CO2-päästöjen vähentäminen. Edullinen tuulivoima tarjoaa myös teollisuudelle, liikenteelle ja lämmitykselle keinon CO2-päästöjen vähentämiseen. Tuulivoima onkin Suomen merkittävin keino saavuttaa ilmastotavoitteet, samalla auttaen kuntia saavuttamaan omat päästövähennystavoitteensa. 

Anni Mikkonen toimitusjohtaja,Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Jaa tämä artikkeli


Elinvoimainen Suomi