Tutorointia ja tiimityöskentelyä


Keusoten toimipisteissä ollaan siirtymässä tiimimalliin, jossa moniammatillinen yhteistyö paranee, kun lääkärit ja hoitajat työskentelevät yhteisissä tiimitiloissa.

Nuoret ja erikoistuvat lääkärit sekä hoitajat saavat Keusotessa työympäristön, missä annetaan koulutusta ja senioriohjausta ja tehdään tiimityötä.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä työskentelee yli 160 lääkäriä, joiden uusi virkaehtosopimus tuli voimaan viime syksynä. Keusote tarjoaa kilpailukykyisen palkan ja palkkakehityksen osaamisen ja kokemuksen karttuessa.

Hyvä koulutustarjonta

”Järjestämme koulutusta sekä itse että yhteistyössä Hyvinkään sairaalan (HUS) kanssa kaikille ammattiryhmille. Olemme panostaneet lääkäreiden koulutukseen, ja tarjoamme mielenkiintoisia työpaikkoja sekä nuorille että erikoistuville lääkäreille. Keusotella on yleislääketieteen ja geriatrian (2 v 3 kk) erikoisalojen koulutusoikeudet, ja koulutamme myös hoitoalan ammattilaisia. Erikoistuville lääkäreille on neljä koulutusvirkaa sairaalajaksoille Hyvinkään sairaalassa”, kertoo Keusoten koulutusylilääkäri Susanna Satuli-Autere.

Koulutus ja ohjaus tapahtuvat osin työn lomassa. Osa koulutuksista on koko Keusoten yhteisiä, osa toimipistekohtaisia. Osa koulutuksista on moniammatillista, osa työyhteisön kehittämistä yhdessä muiden ammattiryhmien kanssa.

”Kesäkandeilla on koko ajan senioriohjaaja, joten he eivät ole missään vaiheessa yksin. Senioritukea saa niin yleislääketieteen erikoislääkäreiltä, pediatreilta, geriatreilta kuin myös sisätautien ja syöpätautien erikoislääkäreiltä. Eli omilta työkavereilta saa monen alan tietoa. Tällaista mestari-kisällitoimintaa, missä kokenut ohjaa nuorempaansa, koskee myös muita hoitohenkilöitä.”

Jokaisella Keusoten työntekijällä on pääsääntöinen työpiste, mutta kollegoiden tuuraaminen on suunnitelmallista. Osastojen välinen yhteistyö mahdollistaa ammattitaitoa kasvattavat lyhytaikaiset työnkierrot ilman työsuhteen katkeamista.

Kaikki alueen toimipisteet ovat siirtymässä moniammatilliseen tiimityöhön, missä lääkärit ja hoitajat työskentelevät samassa tilassa toisiaan tukien.

”Potilastyössä suositaan etävastaanottoa ja sähköistä asiointia, hoito käynnistyy jo ensimmäisestä yhteydenotosta, asiat hoituvat nopeammin, eikä meillä ole pitkiä jonoja. Tiimityöskentely antaa tukea lääkäreille ja hoitajille, kun osaamista ja tietotaitoa voidaan jakaa. Todella hyvä ilmapiiri, paljon koulutusta, tiivis yhteistyö eri ammattihenkilöiden kesken, kasvaneet resurssit ja hyvä tukiverkosto”, listaa Mäntsälän terveysaseman apulaisylilääkäri Saara Sistonen Keusotea työntekijän näkökulmasta.

Keusoten palveluksessa on suuri määrä ohjaajaja kouluttajalääkäreitä.
Keski-Uudenmaan sote Keusote
  • 1.1.2019 toimintansa aloittanut Keusote on Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan muodostama kuntayhtymä, jonka alueella on noin 200 000 asukasta.
  • Keusoten alueella on mm. kymmenen terveysasemaa, viisi terveyskeskussairaalaa ja alueellinen kotisairaala.
  • Yli 3 500 ammattilaisen osaavasta ja kannustavasta työyhteisöstä löytyy koko ajan eri alojen avoimia työpaikkoja.

www.keusote.fi

 

Jaa tämä artikkeli


Terveys Työelämä