Turvallisuutta ja välittämistä korostava kulttuuri kriisistä selviämisen kulmakivenä


Kestävä kehitys sekä työntekijöiden hyvinvointi ja turvallisuus ovat Ahlstrom- Munksjön toiminnan ja menestyksen kulmakiviä, joiden merkitys on korostunut koronapandemian aikana. 

”Jo hyvin varhaisessa vaiheessa tunnistimme tarpeen käsitellä koronakriisiä samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta kriisiä. Kriisiä lähdettiin heti ratkomaan nopealla, ketterällä, avoimella ja turvallisuutta korostavalla toimintatavallamme”, Ahlstrom-Munksjö Oyj:n henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja Tarja Takko toteaa. 

Ahlstrom-Munksjö on yksi maailman johtavista kestävän kehityksen mukaisten ja innovatiivisten kuitupohjaisten ratkaisujen tarjoajista. 

Globaalia tiimityötä turvallisuuden puolesta 

Koronakriisi viimeistään teki näkyväksi, että kestävään kehitykseen ja turvallisuuteen perustuva ketterä yrityskulttuuri on Ahlstrom- Munksjölle turva yllättävissä vastaan tulevissa kriiseissä. Työntekijät ovat tunteneet, että heidän mielipiteitään kuullaan ja heidän turvallisuudestaan välitetään. 

”Lähdimme todella aikaisin, jo tammikuussa 2020 etukenossa systemaattiseen, hyvin viestintäpainotteiseen koronatoimintaan, joka kattoi kaikki organisaatiotasot. Siitä lähtökohdasta, että työntekijämme pysyvät turvassa ja ovat täysin tietoisia yrityksemme linjasta sekä noudatettavista toimintaohjeista ympäri maailmaa. Lisäksi halusimme turvata tuotannon jatkuvuuden sekä tarjota työrauhan tekemällä monimuototyön linjaukset myös pidemmälle aikavälille”, Takko kertoo. 

”Meillä on ketterä ja osallistava yrityskulttuuri, ja selviämisstrategiaamme on kuulunut tiimityö globaalisti. Olemme esimerkiksi jakaneet eri yksiköiden parhaita käytäntöjä kriisitiimien kautta, mikä on ollut iso tekijä menestyksessämme.” 

Yritys oli jo aikaisemmin ottanut Teamsin etätyövälineeksi. Pandemian myötä ketterät virtuaalikokoukset saivat vauhtia ja ovat nyt vakiintuneet olennaiseksi osaksi kokoustamista. Myös chat-toiminto on luonut yhteisöllisyyttä eri työntekijäryhmien kesken. 

Kriisi toi pysyviä muutoksia 

Koronakriisin opit tulevat näkymään toiminnassa jatkossakin. Tavoitteena on esimerkiksi, että henkilökunta matkustaisi jatkossa merkittävästi vähemmän kuin ennen pandemiaa, ja että tietotyötä tehdään jatkossa uuteen globaaliin monimuototyöohjeistukseen nojaten. 

”Meidän on pitänyt järjestäytyä ketterästi pystyäksemme reagoimaan hyvinkin lyhyen aikavälin muutoksiin. Samalla katse on pidettävä pidemmässä linjassa”, Takko sanoo. w 

www.ahlstrom-munksjo.com 

Teksti: Jari Peltoranta 

Jaa tämä artikkeli


Innovaatiot