TURVAA JA LUOTTAMUSTA MUUTAMASSA MINUUTISSA – tunnetaitovalmennus auttaa terveydenhuollon ammattilaista kohtaamaan asiakkaansa


Potilaan kohtaaminen -valmennus antaa alkusysäyksen ja työkaluja tunneälykkyyden kehittämiseen. Kokeneiden valmentajien, konkreettisten harjoitteiden ja vertaistuen avulla voi oppia olemaan entistä paremmin läsnä potilaalle ja tämän läheisille.

POTILAAN kohtaaminen on terveydenhuollon asiantuntijayrityksen Medikumppanin ja Loistavien valmentajien yhteinen tunnetaitovalmennus. Molempien yritysten toimitusjohtajilla Teija Koskisella ja valmentajana toimivalla Loistavat Valmentajat Oy:n Pauliina Airaksinen-Aminoffilla (DBA, KM) on todella pitkä kokemus tunnetaitojen kehittämisestä ja johtamisesta. 

”Olemme molemmat vuorovaikutuksen asiantuntijoita. Tiedämme, millaista on johtaa vaikeitakin tilanteita”, koulutuskonseptin luonut Airaksinen-Aminoff kuvailee.

Valmennuksen ydin on kasvattaa taitoja, joilla terveydenhuollon ammattilainen pystyy luomaan potilaalle luottamusta ja turvaa ensikohtaamisesta lähtien. Vuorovaikutustaidoilla tuetaan kliinistä työtä ja lisätään hoidon vaikuttavuutta. 

”Näen päivittäin alan haasteita liittyen resurssipulaan, jaksamiseen, kiireeseen ja häiriökysyntään. Tunne- ja vuorovaikutustaitoja lisäämällä voimme ratkoa näistä jokaista ja edistää koko alan hyvinvointia”, Koskinen toteaa. 

Airaksinen-Aminoff onkin valmentanut vuorovaikutustaitoja terveydenhuollon ammattilaisille jo yli kymmenen vuotta.

”Jokainen lääkäri tai hoitaja haluaa olla läsnä potilaalle, saada hänet rentoutumaan ja kokea myös itse tekevänsä työtään hyvin. Tähän tarvitaan työkaluja. Onneksi Teija lähti toteuttamaan tätä ainoana Suomessa.” 

Katso silmiin, tervehdi, kuuntele ja käytä oikeita sanoja

Airaksinen-Aminoff uskoo, että parhaisiin tuloksiin päästään konkreettisten harjoitteiden kautta. Valmennuksissa pureudutaan tervehtimiseen ja katsekontaktin ottamiseen, oman työidentiteetin kirkastamiseen kuin hyvin haastaviin tilanteisiin, kuten kohtaamiseen hädän keskellä. 

Tärkeässä osassa ovat myös oman mielen ja kiireen rauhoittamiseen tarkoitetut harjoitteet. 

”Kaiken perustana on kirkas itsetuntemus. Harjoittelemme sitä, että jokainen löytäisi vahvuutensa”, Airaksinen-Aminoff sanoo.

Valmennusten sisältö muokkautuu sen mukaan, minkälaisia haasteita valmennettavat ovat kohdanneet. Näitä aiheita ratkotaan hyödyntäen vertaistukea. 

”Pauliinan lisäksi tukea saa myös kollegoilta, joten läsnä on valtavasti asiantuntemusta”, Koskinen lisää. 

Molemmat haluavat muistuttaa, että tunnetaitojen kehittämisestä on myös laajempaa hyötyä, joka leviää yksittäisistä hoitotilanteista koko työyhteisöön ja vapaa-ajalle. 

”Kukaan ei tule valmiiksi yhdessä valmennuksessa, mutta se antaa positiivisen alkusysäyksen kehittyä ja kartuttaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja”, Koskinen summaa. 

”Jokainen voi oppia tunnetaitoja, niiden kanssa ei synnytä”, Airaksinen-Aminoff lisää. 

VARAA PAIKKASI POTILAAN KOHTAAMINEN -VALMENNUKSEEN. SEURAAVAT VALMENNUKSET PIDETÄÄN TORSTAINA 5.5. JA LAUANTAINA 7.5. VOIT TUTUSTUA TARKEMMIN JA ILMOITTAUTUA OSOITTEESSA MEDIKUMPPANI.FI

Jaa tämä artikkeli


Terveys Terveys