Turun yliopisto kouluttaa kestävän tulevaisuuden rohkeita rakentajia


Turun yliopiston rehtori Jukka Kola.

”Työelämään kouluttamamme asiantuntijat ovat avainasemassa ratkaisemassa aikamme suuria haasteita”, sanoo Turun yliopiston rehtori Jukka Kola. 

Turun yliopisto on yksi Suomen monialaisimmista yliopistoista. Tiedekuntia on vuoden 2021 alusta kahdeksan: humanistinen, kasvatustieteiden, matemaattis-luonnontieteellinen, lääketieteellinen, oikeustieteellinen, teknillinen ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta sekä kauppakorkeakoulu. 

”Laaja monialaisuus mahdollistaa rajoja rikkovat yhdistelmät ja kiinnostavat uudet avaukset. Esimerkiksi Sote-akatemia ja Tekoälyakatemia ovat alustoja, jotka lähestyvät teemojaan monitieteisesti. Tutkimuksen lippulaiva INVEST taas yhdistää eri aloja uuden hyvinvointimallin luomiseksi. Aktiivinen yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan, organisaatioiden ja yritysten kanssa esimerkiksi strategisina kumppanuussopimuksina puolestaan varmistaa, että tekemisemme on relevanttia ja vastaa odotuksiin ja tarpeisiin”, rehtori Jukka Kola sanoo. 

Yhteiskunnallinen murros ja maailmanlaajuiset megatrendit haastavat yliopiston vastuunkantajana ja kouluttajana. 

”Muutosten keskellä roolimme tutkitun tiedon ja osaamisen tuottajana korostuu. Haluamme lisätä luottamusta tieteeseen ja tieteen vaikuttavuutta koko yhteiskunnassa. Tässä kouluttamamme asiantuntijat ovat avainasemassa”, rehtori Kola sanoo. 

Turun yliopisto on yrittäjyysyliopisto, jossa panostetaan eri aloille työllistyvien asiantuntijoiden työelämävalmiuksiin sekä valmiuksiin luoda työtä itselleen ja muille. Mahdollisuuksia osaamisen jatkuvaan kehittämiseen tarjotaan myös jo työelämässä oleville. 

”Olemalla edelläkävijä tutkimuksessa ja oppimismetodeissa tarjoamme parhaat ja ajanmukaisimmat tiedot ja taidot tulokselliseen, kestävään ja vastuulliseen yhteiskunnan ja työelämän kehittämiseen.” 

 

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä. www.utu.fi 

Jaa tämä artikkeli


Työelämä