Turku tähtää entistä paremmaksi kaupungiksi


Pormestariohjelman viisi kärkihanketta lisäävät muun muassa Turun elinvoimaa ja viihtyisyyttä sekä kaupunkilaisten hyvinvointia. 

Turussa käynnissä olevista isoista muutoksista osa jo näkyy ja osaa vasta suunnitellaan. Yksi kaupungin strategisista kärkihankkeista – keskustan kehittäminen – vahvistaa keskustan kilpailukykyä ja vetovoimaa liiketoiminnan, matkailun, asumisen ja viihtymisen näkökulmista. 

”Syyskuussa valmistuva uusi Kauppatori on tärkeä tässä kokonaisuudessa ja parantaa lähikorttelien vetovoimaa. Haluamme monipuolistaa palveluita koko keskustan alueella satamasta Tuomaanpuistoon asti sekä edistää kestävää liikkumista kävellen ja kaupunkipyörillä uusilla reiteillä”, kertoo kärkihankejohtaja Björn Grönholm. 

Turun Tiedepuisto -kärkihanke jatkuu monella taholla. Yliopistokampukselta Kupittaan työpaikkakeskittymään ja edelleen Itäharjulle ulottuva alue on kaupunkiseudun merkittävin osaamisen ja korkean teknologian työpaikkojen kasvukeskus. Jo nyt sinne syntyy eniten työpaikkoja kaupungissa. 

Uusina kärkihankkeina kulttuuri, osaaminen ja yhteisöllisyys 

Edellä mainitut hankkeet saivat tämän vuoden alusta rinnalleen kolme uutta kärkihanketta, joista yksi liittyy kulttuurin edistämiseen. 

”Turku tunnetaan kulttuurikaupunkina ja toimi vuonna 2011 Euroopan kulttuuripääkaupunkina. Tämän pohjalta haluamme hyödyntää potentiaalia kulttuurin saralla vielä enemmän. Pohdimme esimerkiksi, miten voimme kulttuuripalveluilla edistää vanhusten, pitkäaikaissairaiden, yksinäisten ja ihan kaikkien asukkaiden hyvinvointia”, Grönholm valottaa. 

Suunnittelupöydällä ovat Historian ja tulevaisuuden museo Linnanniemeen sekä musiikkitalo Aurajoen itärannalle. Taiteen talo Rettigin vanhassa tupakkatehtaassa sai maaliskuussa suojiinsa ensimmäiset taiteilijat, ja sen näyttelytiloissa esitellään kuvataiteilijoiden töitä. Grönholmin mukaan talo toimii taiteen kokeilu- ja kehitysalustana, joka antaa uudenlaisia mahdollisuuksia kulttuuriyrittäjille ja -palveluille. 

Toinen uusi kärkihanke liittyy osaamisen kehittämiseen. Turku on ensimmäinen suomalainen kaupunki, joka tavoitteellisesti kehittää ratkaisuja tulevaisuuden osaamistarpeisiin. 

”Kilpailu osaajista kovenee, ja meidän talousalueellemme on hyvin tärkeää, että täältä löytyy osaavia työntekijöitä. Haluamme vahvistaa osaamispolkua päiväkodista alkaen korkeakouluihin ja yliopistoon saakka. Keskustelun alla on esimerkiksi tekniikkalukion saaminen Turkuun. Mietimme myös, miten saisimme käyttöön eläkkeelle siirtyvien ja maahanmuuttajien osaamispotentiaalia. Kaikki oppiminen nostaa alueen kilpailukykyä”, Grönholm kertoo. 

Kolmas kärkihanke – Yhteisöllinen Turku – keskittyy yhdessä tekemiseen ja yhdessä kasvamiseen. Tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä, tukea mielenterveyttä, kotouttaa maahanmuuttajia, ehkäistä syrjäytymistä, edistää liikkumista ja harrastamista sekä kehittää lähiöitä. 

”Kannustamme kaupunkilaisia yhteiseen toimintaan, sillä Finnsote 2020 -tutkimuksen mukaan 14 prosenttia turkulaisista kokee itsensä yksinäiseksi. Haluamme lisätä yhteisöllisyyttä ja samalla hyvinvointia jo ennakoivasti.” 

Tutustu tarkemmin: www.turku.fi

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi