Turku investoi yritysten toimintaympäristön kehittämiseen


Turku panostaa voimakkaasti osaavan työvoiman saantiin tarjotakseen yrityksille vankan ja osaamiseen perustuvan kasvualustan sekä maailman mittakaavassakin kilpailukykyisen toimintaympäristön. 

Vaikeiden olosuhteiden keskelläkin Turku pitää kiinni investointitasostaan, koska sillä nähdään olevan keskeinen merkitys koko talousalueen kilpailukyvylle ja kasvulle”, korostaa Turun pormestari Minna Arve. 

Osaavan työvoiman saanti turvataan 

”Meillä on Turussa valtavan hyvin kehittynyt koulutussektori kokonaisuudessaan – tarjontaa riittää yliopistotasoon asti. Tarjolla on enemmän teknistä koulutusta kuin koskaan aikaisemmin yritysten tarpeita palvelemaan”, elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen kertoo. 

Turussa on esimerkiksi STEAM Turku -kokonaisuus, jossa kasvatetaan yrityksille osaavaa työvoimaa perusasteelta toisen asteen korkeakouluihin. 

”Turku satsaa myös merkittävästi yritysten infrastruktuuriin. Esimerkiksi Blue Industry Park -yrityspuistosta nousee maailman mittakaavassakin kilpailukykyinen toimintaympäristö teknologiateollisuuden yrityksille. Samoin tehdään kiertotalouden yrityspuistoratkaisuja ja yrityskonsepteja, jotka voivat pohjautua esimerkiksi vedyn hyödyntämiseen”, Kyynäräinen sanoo. 

Koko Turun seutukunta houkuttelevaksi 

Turun kaupungin lisäksi koko Turun seutukunnan yhdentoista kunnan kokonaisuus tähtää innovaatiotoimintaan perustuvan yritystoiminnan ja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen. 

Turku Science Park toimii seutukunnan alueellisena kehitysyhtiönä, jonka fokuksena on viisi kärkialaa: meriteollisuus, terveysteknologia ja lääketeollisuus, ict ja uudet teknologiat, bio- ja kiertotalous sekä nousevana alana elämysteollisuus. 

”Kärkialat ovat oikeastaan pieniä ekosysteemejä, joiden sisällä on usealtakin toimialalta yrityksiä. Ekosysteemeissä on sekä olemassaolevaa yritystoimintaa että syntyvää uutta yritystoimintaa – isoja ja pieniä yrityksiä. Pystymme tarjoamaan työkaluja, osaamista ja verkostoja yritysten kasvuvalmiuksien kehittämiseen, Turku Business Regionin kehitysyhtiö Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Tom Palenius kertoo. 

https://turkubusinessregion.com

Jaa tämä artikkeli


Menestyksen Tekijät