Tunnistatko rakennetun ympäristön TRENDIT JA KRIITTISIMMÄT TARPEET?


Tilaajat, sijoittajat ja loppukäyttäjät edellyttävät kestävän kehityksen mukaista rakennettua ympäristöä, ja siihen ohjaa myös jatkuvasti tiukentuva lainsäädäntö. Tulevan vuosikymmenen merkittävimmäksi vaikuttimeksi noussee EU-taksonomian asteittain laajeneva ja kiristyvä ohjausvaikutus. Lainsäädännön tarkoituksena on yhtenäistää kriteerit vihreälle rahoitukselle ja siten ohjata edullinen vihreä rahoitus yhä kunnianhimoisimmille hankkeille. Isona systeemitason muutoksena esille noussee myös materiaalitehokkuus ja kaiken kiertotalouden kokonaisvaltaistuminen sekä teollisuudessa että rakentamisessa. 

Sitoutunut yritysjohto varmistaa onnistumisen 

Kiinteistö- ja rakennusala on siis käymässä läpi syvää systeemistä muutosta, kohti vähähiilisyyttä ja aikanaan hiilineutraaliutta. Erittäin todennäköistä on, että päästövähennystavoitteisiin hitaasti heräävät yritykset menettävät paikkansa markkinoilla. Muuttumistahdon on löydyttävä organisaatioiden sisältä ja erityisesti yritysjohdon on siihen sitouduttava. Ympäristöpäällikön pöydälle ulkoistetut tavoitteet eivät konkretisoidu yrityksen toiminnassa aidoksi kestävyydeksi. Valveutuneimmat yritykset ottavat jo merkittäviä askeleita, mutta moni yritys vasta heräilee muutokseen. 

Kaikkia keinoja ei tarvitse keksiä itse 

Julkaisimme keväällä Katsauksen kiinteistö- ja rakennusalan nykytilaan. Julkaisuun on koottu konkreettisia esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat jo ryhtyneet toteuttamaan ympäristö- ja ilmastotyötä. Syksyllä julkaisimme Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman. Toimintaohjelma tarjoaa kaikenkokoisille toimijoille suuntaviivat oman toiminnan kehittämiselle. Selkeisiin toimenpidetauluihin on koottu keskeiset toimenpiteet, aihealueittain, aikajanalle asetettuna. Tutustu toimintaohjelmaan osoitteessa figbc.fi/buildinglife ja luokaa oman toimintanne hiilineutraaliustiekartta nyt.

Lauri Tähtinen 

Green Building Council Finland

ENSIMMÄISET ASKELEET 

  1. Aloita päästöohjaus oman arvoketjun päästöjen selvittämisestä GHG protokollan mukaisesti. 
  2. Lisää laajasti organisaation osaamista! Mallia voi ottaa työturvallisuusjärjestelmistä. Laadi eri rooleille osaamistavoitteet ja koulutusohjelmat, jolla tavoitteet saavutetaan. 
Jaa tämä artikkeli


Asiantuntijat Kiinteistötalous