Tulevaisuuden johtaja on tunnetaitoinen – myös terveydenhuollossa


Kysyimme vuoden alussa lääkäreiltä, miten he kokevat johtajuuden työelämässä. Vielä tuolloin ei ollut tietoa, miten tärkeässä asemassa juuri johtajuus tänä keväänä terveydenhuollossa olisi. Lääkäreitä rekrytoivan Medikumppanin toteuttamasta kyselystä selvisi, että lääkärit arvostavat johdon tukea ja toivovat esimiehensä puuttuvan rohkeasti epäkohtiin. Johtajalta toivotaan empaattisuutta ja selkeitä toimintamalleja. Tyytyväisyys johdon tukeen yllätti positiivisesti.

Hyvä johtaja kohtaa alaisensa yksilönä

Kiireen leimaama työarki asettaa omat haasteensa terveydenhuollon alalle, vaan siitäkin huolimatta lääkärit odottavat johtajaltaan kykyä pysähtyä, tukea ja kuunnella, selviää kyselystä. Tuloksia kommentoinut kokenut johtamisen tunnetaitovalmentaja Dr. Pauliina Airaksinen-Aminoff kertoo, että kyetäkseen aitoon kohtaamiseen, herkistymään kiireisessä työarjessa, tulee johtajan olla tunnetaitoinen ja kyvykäs hallitsemaan omia tunteitaan. Nämä ominaisuudet viittaavat transformationaaliseen johtajaan, joka kohtaa alaisensa yksilöinä, tukee, inspiroi ja rohkaisee heitä ylittämään itsensä. Tässä johtamistyylissä johtaja pyrkii olemaan oikeudenmukainen ja haluaa itsekin kehittyä.

Hyvää perehdytystä ja ihmisten johtamista

Tärkein tuki oli vastaajien mielestä saatu perehdytys. Jokainen meistä toivoo onnistuvansa työssään ja hyvä perehdytys on siinä avainasemassa, varmistaen työn sujuvuuden. Positiivista oli, että saadun tuen määrä koettiin riittäväksi, kiireestä huolimatta. Tutkimusten mukaan tulevaisuuden johtajalta vaaditaan tunnetaitoja. Medikumppanin teettämän kyselyn mukaan tämä pätee myös terveydenhuollon alaan. Pelkkä asiantuntijuus ei enää riitä, on keskityttävä myös ihmisiin. Vastausten perusteella näitä ihmisten johtajia alalta jo löytyy.

Lue koko artikkeli täältä: bit.ly/laakareiden-kokemuksia-johtajuudesta

Jaa tämä artikkeli


Terveys