Tulevaisuuden haasteissa tarvitaan ihmisläheistä johtamista


Digitalisaatio mullistaa työelämää ja kriisitilanteessa muutoksen tahti vain kiihtyy. Murros uudistaa myös johtamista, ja se on erittäin hyvä asia. Menestymisen ja työssä viihtymisen ratkaisee se, kuinka hyvin ymmärrämme asiakkaitamme ja toisiamme. 

Antti Vasara

”Koronakriisi on laittanut yritykset ja työntekijät koetukselle. Merkityksellä johtaminen korostuu kriisin keskellä. VTT:llä työn tarkoitus on ratkaista yhteiskunnan haasteita tieteen, teknologian ja innovaatioiden keinoin ja sitä kautta luoda hyvinvointia ja vaurautta. Onnistuminen on kiinni siitä, että löydämme oikeat osaajat ja tarjoamme heille ympäristön, jossa kukoistaa”, sanoo VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara. 

Uusiin haasteisiin vastaaminen vaatii asiantuntijaorganisaatiossa jatkuvaa kehittymistä. Esimiesten on kannustettava oppimiseen ja henkilöstön suhtauduttava siihen uteliaisuudella. Lisäksi johtajilta vaaditaan herkkyyttä kuunnella työntekijöitä ja tukea heidän jaksamistaan. Esimiehen tehtävä on myös auttaa löytämään omat rajat, jos työn imu uhkaa viedä liiaksi mukanaan. 

Asiakkaat näyttävät muutoksen suunnan 

Talouden murroksessa pärjäävät ne, jotka pystyvät mukautumaan muuttuvaan tilanteeseen parhaiten. Muutoksen suunnan määrittävät asiakkaat. Tarvitsemme taitoa ymmärtää heidän tarpeitaan ja rohkeutta asettaa ne oman yrityksen tarpeiden edelle. 

”Jokaisen yrityksen on ymmärrettävä kristallin kirkkaasti, miten sen osaaminen tuottaa arvoa asiakkaille. Kun asiakastarpeet ovat etusijalla, esimiesten ja työntekijöiden roolit tasavertaistuvat. Matala hierarkia tuo kaikki työntekijät lähemmäs asiakkaita”, Vasara sanoo. 

Aina yritys ei voi tuottaa asiakkaan haluamaa arvoa yksin, vaan tarvitsee tähän kumppaneita yli toimialarajojen – jopa kilpailijoitaan. Yhteinen maali voi avata portteja esimerkiksi vientimarkkinoille. 

Yhdessä kohti positiivista kierrettä 

Murros on myös suuri mahdollisuus niin yrityksille kuin niiden henkilöstölle. Uusien haasteiden ratkaiseminen synnyttää uutta bisnestä. Työtä tehdään yhä monimuotoisemmin, ja samalla se muuttuu entistä antoisammaksi. 

”Hyvä ilmapiiri synnyttää hyviä tuloksia – ja hyvät tulokset luovat positiivista fiilistä. Tätä kierrettä kannattaa tukea, sillä viime kädessä menestyminen on kiinni ihmisistä. Kaikki bisnes on lopulta ihmisbisnestä”, Antti Vasara kiteyttää. 

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi Yrityspalvelut