Tulevaisuuden asumiseen kannattaa varautua ajoissa – Vanhustyön Keskusliiton korjausneuvonnasta saa maksutonta apua


Vanhustyön Keskusliitto on jo kolmenkymmenen vuoden ajan auttanut
yli 65-vuotiaita kodin muutostöiden kartoittamisessa ja suunnittelussa.
Korjausneuvojalta saa tukea myös korjausavustusten hakemiseen.

 

Vanhustyön Keskusliitto on yksi keskeisistä järjestöistä, joka on mukana Ympäristöministeriön ikääntyneiden asumisen ennakointia ja varautumista kehittävässä verkostohankkeessa. Järjestön tarjoama korjausneuvonta on valtakunnallinen palvelu, joka on ilmainen 65 vuotta täyttäneille.

Neuvontapalvelusta saa apua kodin muutostöiden suunnitteluun, avustusten hakemiseen sekä arkea helpottavan, esimerkiksi paloturvallisuuteen tai valaistukseen liittyvän, arkiteknologian valintaan.

Korjausneuvojien avulla voidaan parantaa esimerkiksi asunnon esteettömyyttä, mutta löytää myös parhaita ratkaisuja peruskorjauksiin, kuten lämmitysjärjestelmän muutostöihin.

”Teemme esimerkiksi luonnostason suunnittelua, jonka avulla voidaan kilpailuttaa urakoitsijat, sekä voimme olla tarjouspyyntöjen läpikäymisessä tukena. Meillä ei kuitenkaan ole sopimusurakoitsijoita, emmekä tee valintoja asiakkaan puolesta”, kertoo Nina Leino, yksi palvelua tarjoavista neljästätoista korjausneuvojasta.

Lisäksi korjausneuvojat auttavat löytämään korjauksiin taloudellista apua. Tärkeimpiä avustusmuotoja ovat kotitalousvähennys, ARAn Korjausavustus iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen ja Energia-avustus sekä ELYn tarjoama avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseen.

”On hyvä muistaa, että kodin muutostöihin tarvitaan kuitenkin aina myös omaa pääomaa”, Leino toteaa.

Älä jätä varautumista viime hetkeen

Tyypillisesti korjausneuvontaan otetaan yhteyttä vasta siinä vaiheessa, kun ongelmia on jo ilmaantunut. Leinon mukaan tulevaisuuden asumisen tarpeita kannattaakin pikemminkin pohtia ajoissa.

”Turvallisuuden ja esteettömyyden lisäksi on syytä miettiä hyvinvointia kokonaisuutena. Kodissa perustoimintojen, nukkumisen, peseytymisen, ruokailu, oleskelun ja harrastamisen tulee olla kunnossa. Lisäksi pitää huomioida kodin ympäristö, sen peruspalvelut ja ulkoilumahdollisuudet.”

Vanhustyön Keskusliiton ylläpitämä vanheneminen.fi-sivusto auttaa alkuun, jos ikääntymiseen varautuminen mietityttää. Sivulta löytyy asumisen pikatesti, jolla voi arvioida omaa tilannettaan. Leino kehottaa pohtimaan myös sitä, mitkä asiat ovat itselle tärkeitä nyt ja tulevaisuudessa, mitä oman asunnon hoitoon ja huoltoon vaaditaan, ja minkälainen tukiverkko itsellä on.

”Meihin korjausneuvonnassa voi aina ottaa yhteyttä ja pohtia varautumista yhdessä kanssamme. Löydämme ongelmiin ratkaisuja varmasti”, Leino summaa.

 

Lisää tietoa: vanheneminen.fi
Korjausneuvonnan palvelunumero:
09 350 860 13, arkisin klo 9–15

 

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Hyvinvoiva Suomi