Tukeeko palkitsemisjärjestelmäsi pitkäjänteistä kasvua?


FENNIAN toteuttamassa Kannustinjärjestelmät kasvuyrityksissä -tutkimuksessa yli yhdeksän kymmenestä vastaajasta kertoi uskovansa, että fiksulla palkitsemisella kasvatetaan yrityksen tulosta, lisätään työtyytyväisyyttä ja sitoutetaan avainhenkilöt.

”Vaikka palkitsemisen merkitys menestykselle tiedostetaan, liki kolmanneksessa tutkimukseemme vastanneista yrityksistä ei ollut lainkaan kannusteita avainhenkilöille”, Henki-Fennian myynti- ja asiakkuusjohtaja Kari Wilen valottaa.

Kannustinjärjestelmiä omaavilla yrityksillä ratkaisut olivat rakennettu 96-prosenttisesti rahabonuksien varaan ja vain noin neljännes oli tehnyt joitain eläkeratkaisuja henkilöstölleen. ”Meidän analyysimme tästä oli se, että rahabonusten vaihtoehtoja ei tunneta vielä tarpeeksi.”

Wilenin mukaan onnistuneessa palkitsemisessa tärkeää on sen aito kytkeminen osaksi yrityksen useamman vuoden kasvustrategiaa. Fennian tutkimuksen perusteella valtaosassa kasvuyrityksistä palkitsemisen tarkastelujakso oli enimmillään vuoden mittainen. ”Se onkin rahabonuksien osalta selkeä aikaväli, mutta ryhmäeläkkeiden mukaan ottamisella fokus suuntautuu suoraan pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen.”

“Turhan moni ajattelee palkitsemista kuluna, mutta kyse on kasvun tuottojen reilusta jakamisesta sen tekijöille.”

Ryhmäeläkkeet ovat taloudellisesti järkevin palkitsemistapa

Myös taloudellisesti yritysten työntekijöilleen hankkimat ryhmäeläkkeet ovat suoria rahabonuksia järkevämpiä. ”Eläkeratkaisuissa satanen on satanen ja rahat menevät kasvamaan tuottoa bruttona. Niistä ei tarvitse maksaa ennakkopidätystä eikä sivukuluja. Yritykselle nämäkin vakuutusmaksut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja.”

Ryhmäeläkevakuutusten ideana ei ole rakentaa maksatusautomaattia vaan palkitseminen käynnistyy, kun yrityksen tavoitteet täyttyvät: ”Turhan moni ajattelee palkitsemista kuluna, mutta kyse on kasvun tuottojen reilusta jakamisesta sen tekijöille”, Wilen summailee.

www.fennia.fi/fi/yritykset-ja-yrittajat

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Bisnes