Tukea heikommassa asemassa oleville


Hoivatie vie avopalvelunsa vaikka keilahalliin, jos tukea tarvitseva asiakas kokee pystyvänsä helpommin avautumaan siellä elämänsä solmuista. 

Nimi Hoivatie voi tuntua vieraalta, eikä ihme. Uusi yhteiskunnallinen yritys syntyi viime vuodenvaiheessa, kun Nuorten Ystävät ry ja Oulun Diakonissalaitos yhdistivät palveluliiketoimintonsa. Molemmilla on yli sadan vuoden historia sosiaalipalveluiden alalla. Kaikki toiminnasta syntyvä tuotto palaa takaisin asiakkaiden auttamiseksi ja tukemiseksi. 

Valtakunnallinen yritys tarjoaa Tampereella monipuolisesti kuntoutuspalveluja ja avohuollon tukitoimenpiteitä nuorille, nuorille aikuisille ja perheille. 

”Asiakkaamme ovat usein yhteiskunnassa heikommassa asemassa ja tarvitsevat tukea elämänhallintaan, kuntoutumiseen, arjen sujumiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. He tulevat meille kuntien ohjaamina”, selvittää Tampereen avopalveluiden esihenkilö Nina Hämäläinen. 

Palveluihin kuuluu ammatillista tukihenkilötoimintaa, asumisvalmennusta, avopäihdekuntoutusta, jälkihuoltoa, neuropsykiatrista valmennusta, perhetyötä, tuettua asumista ja tukiasumista. Palvelut toteutetaan joko työpari- tai yksilötyöskentelynä tai ryhmämuotoisena toimintana ja yhteistyössä asiakkaan muiden verkostojen kanssa. 

Hoivatiellä on käytössään 17 tukiasuntoa Tampereella, ja se järjestää tarvittaessa asiakkaalle tukiasunnon myös vapailta markkinoilta. 

”Asiakas voi harjoitella vuokralla asumista ja arjen sujumista omassa kodissaan, jonne saa meidän ammattilaisiltamme tukea ja ohjausta. Tukihenkilö käy asiakkaan luona viikoittain tai useamminkin, jos tukea tarvitaan enemmän. Kun taidot vähitellen vahvistuvat, arki alkaa sujua”, Hämäläinen jatkaa. 

Kaikki lähtee kohtaamisesta ja kuulemisesta 

Hoivatien toiminta perustuu asiakkaan kohtaamiseen ja kuulemiseen. Kun sosiaalialan ammattilaiset ymmärtävät asiakkaan näkökulman, he pystyvät vaikuttamaan tämän havainnointiin ja tietoisuuteen omasta toiminnastaan, toimintakyvystään ja elämästään. Asiakas puolestaan oppii löytämään uudenlaisia tapoja ratkoa ongelmiaan ja asettamaan tavoitteita, mikä auttaa pääsemään elämässä eteenpäin. 

Aina asiakas ei avaudu helposti omista haasteistaan, etenkään jos hän kokee itsensä sivustaseuraajaksi asioitaan koskevassa palaverissa, jossa mukana on Hoivatien tukihenkilön lisäksi sosiaalityöntekijä ja mahdollisesti terapeutti. Tapaamisen järjestäminen asiakkaalle mieluisassa paikassa voi avata henkiset lukot. 

”Jotta asiakas kokee ilmapiirin turvalliseksi ja uskaltaa vapautuneesti kertoa ajatuksiaan, olemme järjestäneet palavereita esimerkiksi metsäretkellä, luistinradalla ja keilahallissa. Tästä on saatu hyvää palautetta sekä asiakkailta että mukana olleilta verkoston edustajilta”, kertoo idean kehittänyt kuntoutusohjaaja Tiina Aho. 

Hoivatie odottaa mielenkiinnolla uusien hyvinvointialueiden alkavaa toimintaa. ”Koetamme olla osa sote-alan kehitystä ja tarjota niitä palveluja, joita kulloinkin tarvitaan muuttuvassa maailmassa. Toivottavasti pystymme palvelemaan yhteiskuntaa vielä seuraavatkin sata vuotta”, Hämäläinen toteaa. 

Hoivatie 

  • Vaikuttavia sosiaalipalveluja tukea tarvitseville 
  • Yksi Suomen suurimmista sosiaalialan toimijoista: 1 000 työntekijää 19 paikkakunnalla 
  • Lastensuojelupalvelut, vammaispalvelut, avopalvelut, ikääntyneiden palvelut ja työelämäpalvelut 
  • Yhteiskunnallinen yritys, jonka tuotto käytetään omistajayhteisöjen kautta tukea tarvitsevien auttamiseen 
  • Omistajina Nuorten Ystävät ja Oulun Diakonissalaitos 

Lue lisää: www.hoivatie.fi

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä pirkanmaa