Transitoliikenne tarvitsee panostusta ratainfraan


Investoinnit voisivat tuoda Suomen reitille uutta kuljetettavaa. 

Venäjältä Suomen satamien kautta kulkeva kauttakulku- eli transitoliikenteen volyymi on pysytellyt 9 miljoonan tonnin tasolla. Liikenteen tuottama tuloverojen kertymä valtiolle on ollut noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. 

Vuonna 2020 transitoliikenteessä kuljetetut määrät putosivat 8,5 miljoonaan tonniin. Osittain lasku oli seurausta talouden supistumisesta. 

– Merkittäviä syitä liikenteen vähenemiseen olivat myös Vainikkalasta länteen johtavien ratojen alimitoitettu välityskyky ja Kouvolasta Kotkaan johtavan radan alhainen kantavuus, sanoo Suomen Transitoliikenneyhdistyksen toiminnanjohtaja Markku Koskinen. 

Suomen Transitoliikenneyhdistys ry edistää Suomen kauttakulkuliikennettä. Sen jäsenistö koostuu merkittävistä logistiikka-alan toimijoista. 

Suomalaiset satamat kilpailevat transitoliikenteessä venäläisten ja Baltian maiden satamien kanssa. Suomen reitin etuja ovat turvallisuus, tehokkuus, sujuva toiminta sekä ennakoitavuus. Koskisen mielestä reitin kilpailukyvystä on pidettävä huolta. 

– Tärkeimpien rataosuuksien akselipainon tulee ehdottomasti olla 25 tonnia. Jos perusparannukset saadaan tehtyä, Suomen reitin kilpailukyky säilyy ja pystymme panostamaan markkinaosuutemme kasvattamiseen. Ratojen kantavuuden nosto hyödyttäisi myös vientiteollisuutta, Koskinen sanoo.

www.transitoliikenne.fi

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi