Touhula päiväkodit – Luomassa onnellista lapsuutta


Touhula on valtakunnallinen, dynaaminen ja laadukas yksityistä varhaiskasvatusta tuottava päiväkotiperhe, jolla on 117 päiväkotia ympäri Suomen. Näistä 21 toimii Uudellamaalla. Touhulan ainutlaatuinen oma pedagoginen vuosisuunnitelma ”Touhula Rytmi” toimii jokaisen päiväkodin toiminnan runkona. ”Suomessa on erinomainen varhaiskasvatuslaki, joka ohjaa päiväkotien toimintaa. Rytmi on tapamme tuoda lain tavoitteet osaksi 

päiväkodin arkea” sanoo pedagoginen johtaja Helena Väisänen. 

Touhulan arvot – hyvinvointi, avoimuus, vastuullisuus ja oppimisen ilo – ohjaavat kaikkea yrityksen toimintaa. Asiakaslupaukset tekevät yrityksen arvot näkyviksi myös päiväkotien asiakasperheille: 

Lupaamme, että Touhulassa: 

  1. Liikumme vähintään kaksi tuntia päivässä 
  2. Järjestämme kuukausittain vanhempainkahvit 
  3. Retkeilemme vastuullisesti lähiympäristössämme viikoittain 
  4. Luemme lasten kanssa päivittäin 

Touhulassa työyhteisö on ainutlaatuinen. Osaava ja sitoutunut henkilökunta jakaa toimintaideoita ympäri Suomen. Tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle varhaiskasvatuksen ammattilaiselle hyvä työympäristö. 

Henkilökunnan oppimista ja kasvua tuetaan esimerkiksi sisäisillä koulutuksilla sekä koulutusstipendeillä. Lisäksi päiväkodin johtajia valmennetaan ja tuetaan omassa vaativassa työssään. 

Touhulassa sekä sisäinen että ulkoinen viestintä on läpinäkyvää, ja johtamisjärjestelmään kuuluvat säännölliset avoimen vuoropuhelun foorumit. Perustoiminnan ymmärrystä lisätään myös päiväkotipäivillä, jolloin johtoryhmän ja tukipalvelujen työntekijöitä osallistuu päiväkodissa arjen työhön. 

Uuteen vuoteen Touhula lähtee vahvasta asemasta: asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla ja taloudellinen pohja on vahvistettu. Touhulassa toivotaankin, että laadukas yksityinen varhaiskasvatus voi jatkossakin toimia perheiden tukena ja kuntien kumppanina.  

Linkki nettisivuille: www.touhula.fi

Jaa tämä artikkeli


Tekoja Suomesta