Tietomallintamisen hyödyt ulotetaan koko rakentamisen elinkaareen: ”Taustalla tarvitaan kokonaisvaltainen muutos toimintatavoissa”


”Digitalisaatio ymmärretään monesti hieman yksioikoisesti yrityksen muutoksen mahdollistajana. Jotta uusista digitalisaation mahdollistamista prosesseista saadaan aitoa liiketaloudellista hyötyä, tarvitaan taustalla kokonaisvaltainen muutos toimintatavoissa”, 30-vuotista taivaltaan rakennusalan tietojärjestelmien ja tietomallien edelläkävijänä tänä vuonna juhlivan Tocomanin toimitusjohtaja Henri Lähdesmäki muistuttaa.

Lähdesmäen mukaan muutos on käynnistettävä yrityksen strategiasta ja sen pohjalta selkeästi kuvatuista prosesseista. Toisena elementtinä ovat osaava, sitoutunut ja muutokseen valmis henkilöstö, ja vasta kolmantena tulevat uudet sovellukset. ”Asiakas on kuitenkin tämän kaiken keskiössä. Kaiken toiminnan on perustuttava asiakkaiden todellisiin tarpeisiin”, Lähdesmäki täydentää.

Tietomallinnus on yksi merkittävimmistä rakentamiseen kohdistuneista digitalisaation muutosvoimista. Tietomallinnuksen perusongelmana on se, että arkkitehtien ja insinöörien laatimat mallit eivät yleensä sellaisenaan keskustele rakennusyritysten sovellusten kanssa.

”Tocoman-ratkaisulla päästään perinteisen tietomallin hyödystä eli
visuaalisesta suunnittelusta visuaaliseen rakentamisen ohjaamiseen.”

Edellä mainittuihin tarpeisiin vastatakseen Tocoman tuo helmikuussa markkinoille asiakkaiden kanssa kehittämänsä, monet suunnittelun ja tuotannon integraatiohaasteet ratkaisevan Tocoman BIM3 -sovelluksen, jolla rakentamisen toteutuksen kokonaisuus saadaan haltuun eri suunnittelijoilta saatujen tietomallien avulla. Tocoman-ratkaisu yhdistää tietomallipohjaisen suunnittelun, määräja kustannuslaskennan sekä työmaatoiminnan operatiivisen johtamisen.

”Tocoman-ratkaisulla päästään perinteisen tietomallin hyödystä eli visuaalisesta suunnittelusta visuaaliseen rakentamisen ohjaamiseen. Tarvittavaa tietoa johtamisen ja päätöksenteon tueksi löytyy mappien ja projektipankkien sijaan rikastetusta tietomallista, jonka tarjoama näkymä kertoo enemmän kuin tuhat sanaa kymmenien ja jopa satojen alihankkijoiden miehittämillä työmailla”,

BIM3-tuotekehityksestä Tocomanilla vastaava Kimmo Pere valottaa hyötyjä. Tocoman BIM3 sisältää kolme eri moduulia – Manager, Laskenta ja Tuotanto –, jotka liittyvät keskeisesti Tocoman-ratkaisuun tuoden haluttua lisäarvoa koko rakentamisen prosessiin. ”Näillä ratkaisuilla voimme auttaa niin suuria kuin pienempiäkin rakennusyrityksiä nostamaan tuottavuutensa uudelle tasolle”, Lähdesmäki summaa.

www.tocoman.fi

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Infrastruktuuri Rakentaminen Rakentaminen 2020