Tilaelementtirakentaminen muuttaa koko rakentamisen prosessia


CLT- tilaelementtikerrostalo mahdollistaa ympäristötehokkaan ja laadukkaan asumisen, nopean rakennusajan ja teollisen valmistuksen laadun. Etujen täysimääräinen hyödyntäminen vaatii koko rakennusalan yhteistä kehitystyötä ja sitoutumista koko toimialan muutokseen. 

Elementti Sampo Oy valmistaa tilaelementeistä puukerrostaloja. Tilaelementti on CLT:stä rakennettu valmis asuntomoduuli, joka valmistetaan tehtaalla Kuhmossa. Tehtaalta työmaalle lähtiessään asunnossa on valmiina sähköt, talotekniikka, keittiöt asennettuna ja pinnat viimeisteltynä. Asunto nostetaan työmaalla paikalleen, asuntoon tehdään kytkentätyöt ja loppusiivouksen jälkeen se on muuttovalmis. 

Tilaelementtirakentamisen idea on nopeuttaa rakentamista teollisen esivalmistuksen avulla. Tehdas valmistaa asuntoa samanaikaisesti, kun työmaalla tehdään perustuksia. Parhaimmillaan kerrostalon rakennusaika aloituksesta luovutukseen on seitsemän kuukautta, kun perinteisiä taloja rakennetaan yli vuosi. 

Kevyempi puurunko mahdollistaa suurempien tilojen tekemisen etänä tehtaalla. Elementti voi olla 5,5m leveä ja 12m pitkä. Työn tekeminen säältä suojassa ja vakioiduissa työvaiheissa vähentää työn ja materiaalin hukkaa. Teollisessa prosessissa työn laatu on tasaisempaa ja työn tekeminen tehokkaampaa. Elementti Sampo valmistaa kymmenen asuntoa viikossa ja tavoitteena on kasvattaa kapasiteettia 50 % vuoden 2021 aikana. 

“Tilaelementtirakentaminen muuttaa koko rakentamisen prosessia. Merkittävä osa kerrostalosta rakennetaan tehtaalla etänä, eikä työmaalla. Suunnitelmien pitää olla valmiina ja tarkempia kuin perinteisesti.

Työmaan resursointi poikkeaa tavanomaisesta. Vakiomuotiset sopimukset eivät suoraan sovellu kohteeseen. Kohteen rahoitus muuttuu tavanomaisesta, kun asunnot valmistetaan muutamassa viikossa. On kriittisen tärkeää, että koko prosessia kehitetään, jotta tilaelementtirakentamisen kiistattomat hyödyt saadaan toteutumaan yhteiskunnalle”, toteaa yrityksen myynti- ja kehitysjohtaja Sauli Ylinen. 

Puukerrostalo on merkittävä ympäristöteko 

On yleisesti tiedossa, että nykyään rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjäljestä suurin osa syntyy käytön aikana. Tämän takia hiilipäästöjä pyritään ensisijaisesti pienentämään energiatehokkuuden kautta. Tässä on kuitenkin merkittävä kompastuskivi. Yhteiskunta ja energiateollisuus on sitoutunut dramaattisiin energiantuotannon päästövähennyksiin ja tulevaisuudessa rakentamisen aikainen hiilijalanjälki tulee dominoimaan rakentamisen päästöjä. Rakentamisen aikainen, niin kutsuttu hiilipiikki on ollut toteutuneissa puukerrostalohankkeissa jopa 30 % pienempi kuin vastaavassa perinteisessä talossa. 

Toinen julkisessa keskustelussa usein unohtuva asia on puun biogeeninen hiilivarasto. Tätä niin kutsuttua kädenjälkeä ei vielä huomioida nykyisessä hiilijalanjälkilaskennassa, joten hiilivaraston positiiviset vaikutukset tulevat perinteisen vertailun päälle täysimääräisinä. Mikko Viljakaisen ja Tero Lahtelan tekemän tutkimuksen mukaan CLT-talon biogeenisen hiilen varasto on niin paljon rakentamisen aiheuttamia päästöjä suurempi, että rakennus on hiilineutraali vielä 12,7 vuoden käytön jälkeen, kun lämmitysmuotona on kaukolämpö. 

“On erittäin tärkeää, että koko rakennusalaa kehitetään ympäristötehokkaampaan suuntaan – emme voi ulkoistaa omaa työtämme energiateollisuudelle. Haastammekin kaikki toimijat koko rakennusalalla materiaalista ja liiketoimintamallista riippumatta kehittämään rakentamista ympäristötehokkaammaksi. Elementti Sampo tarjoaa omalta osaltaan kokemuksensa toimialan ja tilaajien käyttöön”, Ylinen toteaa.

Sauli Ylinen 

myynti- ja kehitysjohtaja 
+ 358 400 270 752 
sauli.ylinen@elementtisampo.fi 

Jari Kanerva 

Hallituksen puheenjohtaja 
+358 400 568 555 
jari.kanerva@elementtisampo.fi

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi