Tietoturva koskettaa koko yhteiskuntaa – VTT vastaa haasteisiin


Digitalisoituminen, IoT ja tekoäly asettavat tietoturvalle haasteita, jotka koskettavat kaikkia yrityksiä ja koko yhteiskuntaa. Kyberturvallisuuden merkitys korostuu, kun maailma muuttuu yhä monimutkaisemmaksi. 

Digitalisoitumisen myötä jokaiselle toimialalle Suomessa, koulutukseen ja kaikkialle yhteiskuntaan pitää olla rakennettuna tietoturvamekanismit. Suomalaisilla yrityksillä on tässä valtava kasvupotentiaali. Kotimaisen arvoketjun toimintaa ja innovaatioita tulisi tehokkaasti kehittää parantamaan myös koko Euroopan resilienssiä kyberuhkia vastaan”, Tua Huomo sanoo.

Esimerkkejä kyberturvallisuuden entistä suuremmasta roolista ovat muun muassa yksityisyydensuoja ja GDPR, sähköinen tunnistautuminen ja tiedustelulait. VTT tarjoaa kokonaisvaltaista osaamista kyberturvaan, mukaanlukien 5G testiverkot ja kyberturvallisuuden laboratoriot.

”Lähtökohta on, että kaikissa järjestelmissä on jotain heikkouksia, joita potentiaaliset hyökkääjät voivat hyödyntää. Kehitämme uusia järjestelmiä toimintakykyisiksi niin, että niissä on mahdollisimman vähän heik-
kouksia”, sanoo Kimmo Halunen.

Halunen sanoo, että VTT:llä on erinomaiset valmiudet ja osaaminen olla mukana kaikissa kyberturvallisuuteen liittyvissä tarpeissa aina ratkaisujen suunnittelusta ja toteutuksesta testaukseen. VTT on esimerkiksi toteuttanut kyberturvallisuushankkeita yhdessä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa muun muassa vesihuoltoon, energiaan ja tietoliikenteeseen niin julkisille toimijoille kuin eri teollisuuden aloillekin.

”Tietoliikenne on iso alue ja 5G-tietolii-kennejärjestelmät tuovat paljon uusia asioita tietoturvapuolelle. Tulevaisuudessa kyberturvallisuuden kannalta merkittäviä kohteita ovat itsestään kulkevat tai etäohjattavat laitteet, kuten autot tai tehdasrobotit. VTT panostaa jatkossa myös satelliittitietoliikenteen tietoturvaan ja sen erityispiirteisiin”, Tauno Vähä-Heikkilä sanoo.

Kyberturvallisuuden osalta VTT toimii aktiivisesti myös EU-verkostoissa. EU:ssa on parhaillaan suunnitteilla kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustaminen. Toteutues-
saan se mahdollistaa entistä paremman eurooppalaisten verkostojen ja rahoituksen hyödyntämisen.

Tällä hetkellä Eurooppa on enemmän korkean teknologian kuluttaja kuin tuottaja. Huomo muistuttaa, että meidän pitäisi olla tietoturva-asioissa omavaraisempia. Euroopassa on paljon kyberturvallisuusalan toimijoita, mutta koko kyberturvan arvoketjua ei kehitetä tehokkaasti.

Tua Huomo, Tauno Vähä-Heikkilä sekä Kimmo Halunen

Lue lisää palveluistamme: https://www.vtt.fi/palvelut

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli IT