Tietomallien käytön standardointi lisää mahdollisuuksia


Rakennuksiin liittyvää tiedonhallintaa yhdenmukaistetaan osana tulevaa maankäyttö- ja rakennuslakia (MRL).

Edessä on yhtä suuri muutos suunnitteluun kuin mitä CAD:n käytön yleistyminen toi 2000-luvulla; Tietomallien täysi hyöty saavutetaan sillä, että niiden avulla kaikki rakentajista kiinteistön omistajiin saavat hyödyllistä tietoa rakennuksesta läpi sen elinkaaren. 

Tietomallit helpottavat muun muassa tilojen muuntojoustavuuden lisäämisessä, hankkeiden ja toimintojen budjetoinnissa sekä kiinteistön ylläpidossa. Oma taustani sekä standardoinnin edistäjänä että johtavan tietomallien ratkaisu- ja palveluntuottajan Graviconin innovaatiojohtajana on auttaa toimialaa hyödyntämään tietomalleja tehokkaasti kaikissa kiinteistön elinkaaren vaiheissa. 

Modelspace-tuotteemme on esimerkki uuden sukupolven kevyestä pilvipohjaisesta tietomalliratkaisusta, jonka avulla tieto saadaan helposti käyttöön. Keveys ja pilvipohjaisuus tekevät palvelusta joustavan. 3D-malli ja tuotespesifikaatiot ovat erotettuna toisistaan, mikä puolestaan helpottaa tiedon hallintaa. 

Tomi Henttinen alustamassa ympäristöministeriön järjestämän, standardointiin liittyvän RYHTI -hankkeen kokousta – aiheenaan kansainvälisen standardoinnin tila tietomalleissa.

Asiantuntijuuden ja ketterän teknologian yhdistelmä auttaa meitä tukemaan asiakkaan liiketoimintaa poikkeuksellisella tavalla. Pystymme edistämään tilojen tehokasta ja muuttuvaa käyttöä, jopa haastavissa sairaala- tai toimitilakiinteistöissä niin, että eri käyttäjäryhmät saavat laaja-alaisesti parhaan mahdollisen hyödyn tietomalleista. Tämä on myös standardoinnin ydin. 

Kirjoittaja Tomi Henttinen Gravicon Oy:stä on pioneeri tietomallien käytön edistämisessä Suomessa. Tomi on myös ollut mukana uusien tietomallistandardien kehittämisessä osana uutta maankäyttö- ja rakennuslakia. 

www.gravicon.fi

Jaa tämä artikkeli


Infrastruktuuri Rakentaminen 2021