Tietoala ry:n mukaan työehtosopimukseen sitoutuminen nostaa yritysten kilpailukykyä


Valtakunnallinen Insinööriliiton jäsenjärjestö Tietoala ry:n mukaan alan yleissitovuuden poistuminen on sekä haaste että mahdollisuus. Yhdistys muistuttaa yrityksiä työehtosopimukseen sitoutumisen laajoista eduista. 

Viime vuoden maaliskuussa tietotekniikan palvelualalla tapahtui suuri muutos, kun työnantajaliitto Teknologiateollisuus ry ilmoitti perustavansa uuden liiton Teknologiateollisuuden työantajat ry:n. Samalla alan yrityksille avautui mahdollisuus harkita jäsenyytensä uusiksi. Saman vuoden työehtosopimusneuvotteluissa nähtiin, että järjestäytyneiden yritysten henkilöstömäärä jää alle puoleen alan työntekijöistä ja siksi alan yleissitovuus poistuu. 

”Tämä on suuri muutos, mutta avaa myös uusia mahdollisuuksia. Olemme jo neuvotelleetkin joitain yrityskohtaisia sopimuksia”, kertoo Tietoala ry:n puheenjohtaja Jyrki Kopperi. 

Kopperi muistuttaa, että vanhojen työntekijöiden osalta yleissitovuuden poistuminen ei vaikuta heikentävästi työehtoihin, koska jälkisuoja pitää edellisen työehtosopimuksen ehdot voimassa. 

”Uusien työntekijöiden täytyy kuitenkin neuvotella nyt monia asioita, jotka on aiemmin työehtosopimuksessa määritelty lakia paremmiksi. Näitä ovat esimerkiksi sairasajan palkka, sairaan lapsen hoito kotona tai lomaraha. Nyt ammattiliiton jäsenyys ja sen tuoma asiantuntija-apu ovatkin erityisen arvokkaita.” 

TES on työehtojen standardi 

Yrityksille yleissitovuuden poistuminen avaa erilaisia mahdollisuuksia; liittymistä työnantajaliittoon ja sen myötä työehtosopimukseen, yrityskohtaisen työehtosopimuksen tai liityntäsopimuksen tekemistä. Ainoastaan lain minimiin sitoutumista emme suosittele. 

”On harhaluulo, että viimeinen olisi helpoin vaihtoehto. TES tuo mukanaan myös työrauhavelvoitteen ja kovan työvoimapulan alalla sen noudattaminen on merkittävä kilpailuetu”, Kopperi mainitsee. 

Tietoala ry:ssä nähdäänkin, että alan tulevaisuutta leimaa vahvasti yhä kasvava kilpailu parhaista osaajista. Sen lisäksi etätyöaika on muuttanut alaa paljon. 

”Paluuta entiseen ei ole ja moni viihtyy etätöissä. Samalla on hyvä muistaa, että sosiaalisten kohtaamisten pois jääminen on suuri haaste ja olemme huolissamme, miten työntekijät pärjäävät.” 

Kopperin mukaan etätöiden jatkuessa myös esimerkiksi työlainsäädäntöä tulisi päivittää sen mukaisesti. 

”Etätöissä on paljon hyviä puolia, mutta tiettyihin asioihin kuten vakuutusturvaan kaivataan nyt aiempaa tarkempia säännöksiä”, Kopperi toteaa. 

Lue lisää: tietoala.fi

Jaa tämä artikkeli


Tulevaisuuden Suomi