Tiedepääoma on kestävän kasvun edellytys


Tutkitun tiedon teemavuosi 2021 tuo esille tutkijoita ja parantaa tiedon saavutettavuutta. Tiede on läsnä arjessa. Tutkittu tieto luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja hyvinvointia. 

Tutkittu tieto syntyy laadukkaassa, ammattitaitoisesti toteutetussa prosessissa. Lähteiden ja datan laadun varmistaminen on keskeistä. Mitä tiedetään ja mistä tiedetään ovat tärkeimmät kysymykset, kun arvioidaan syntyneen tiedon luotettavuutta. 

Tänä vuonna vietetään Tutkitun tiedon teemavuotta. Se on opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteinen hanke, joka toteutetaan laajan yhteistyöverkon kanssa. Erityisenä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, joiden toivotaan saavan teemavuodesta innostusta tieteeseen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin. Tiede ruokkii luovuutta ja uskoa tulevaisuuteen. 

”Yhteiskuntamme toimii tutkitun tiedon varassa. Onnistuneet politiikkalinjaukset, vaikuttavat lääkkeet ja hoitokäytänteet tai teknologian kehittyminen näyttävät joskus tapahtuvan itsestään. Kaikkien näiden takana on pitkäjänteinen, monialainen tiede ja siihen perustuva osaaminen”, kuvailee opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen. 

Teemavuoden yksi tehtävä on ollut nostaa esiin tutkijat ja tehdä tutkitusta tiedosta saavutettavampaa ja näkyvämpää. 

”Tieto on valtava pääoma – oikeastaan pitäisi puhua tiedepääomasta – joka taas on kestävän kasvun edellytys. On tärkeää, että meillä on tieteen tekemiselle hyvät edellytykset. Vain siten voidaan varmistaa, että tutkijan ura Suomessa on vetovoimainen.” 

Tutkimuksen tuottaman uuden tiedon jalostaminen ja hyödyntäminen ovat elinehtoja suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvylle. Uusi tieto ja siihen perustuva osaaminen luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tässä Lehikoinen korostaa yhdessä tekemisen merkitystä. Esimerkiksi hiilineutraaliin talouteen siirtymisen välttämättömyys perustuu tutkittuun tietoon. Sen toteuttaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa. 

Tutkitun tiedon teemavuosi 2021 

Tutkitun tiedon teemavuonna 2021 kotimaiset toimijat tuovat esille tutkittua tietoa kaikille. Vuosi koostuu tutkitun tiedon tunnettuutta edistävistä tapahtumista ja teoista, jotka jatkuvat vuoden loppuun asti. 

Teemavuonna nostetaan esiin tiedon lähteitä, kuten tutkimustietoa, tilastoja, selvityksiä ja analyysejä sekä korostetaan tiedon luonnetta, johon kuuluu tiedon päivittyminen uusien tutkimustuloksien myötä. 

Tutustu tarkemmin: tutkittutieto.fi

Jaa tämä artikkeli


Elinvoimainen Suomi