TEOLLISUUS kokonaisturvallisuuden TUOTTAJANA


Suomen kokonaisturvallisuuden malli nojaa viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyöhön. Puolustus- ja turvallisuusteknologiaa tuottava teollisuus on keskeinen osa kokonaisturvallisuuttamme ja Puolustusvoimien suorituskykyä.

Toimiva ja kansainvälisesti kilpailukykyinen kotimainen puolustusteollisuus, sen kansainvälinen verkottuminen sekä vientitoiminta tukevat kestävää yhteiskuntaa, edistävät maanpuolustuksen toimintakykyä ja mahdollistavat sotilaallisen huoltovarmuuden ylläpitämisen. 

Puolustusteollisuuden tuotanto ja teknologisen osaaminen on kriittistä ja sitä tarvitaan myös poikkeusoloissa. Suomalainen teollisuus ylläpitää, korjaa, huoltaa, modifioi ja integroi puolustusmateriaalimme. Malli mahdollistaa puolustusvoimien keskittymisen ydintehtäväänsä sekä kustannustehokkaan materiaalin ylläpidon. 

Suomalainen puolustusteollisuus tuottaa korkean teknologian järjestelmiä ja tuotteita. Erikoisosaamisalueemme liittyvät liikkuvuuteen, asejärjestelmiin, johtamisjärjestelmiin sekä suojaratkaisuihin. Ala investoi yli 15 % liikevaihdostaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan ja osallistuu aktiivisesti EU-hankkeisiin. Suomalaisia ratkaisuja käytetään maailmanlaajuisesti ja yritysten liikevaihdosta 48 % koostui vientitoiminnasta 2021. Arvoltaan suurimmat vientituotteet ovat ajoneuvot, alukset, kranaatinheitinjärjestelmät ja johtamisjärjestelmiin liittyvät kaksikäyttötuotteet. 

Teknologioiden murroksessa jaottelu ns. siviili- ja puolustusteknologioihin ei ole mielekästä, sillä samoja teknologioita ja sovelluksia hyödynnetään kaikkialla. Tällaisia ovat mm. autonomia, tekoäly sekä avaruussovellukset. Teknologioiden synergiat ovat vahvuutemme. 

Viime aikojen tapahtumat ovat osoittaneet puolustustarvikkeiden viennin poliittisuuden. Alan vienti tukee ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä kumppanimaiden puolustuskykyä. Vientiä harjoittava puolustus- ja turvallisuusteollisuus on sotilaallisen huoltovarmuuden ja keskinäisriippuvuuden kannalta välttämättömyys. Suomen sotilaallinen huoltovarmuus on sitä vahvempi, mitä enemmän teollisuuden kansainväliset verkostot tukeutuvat suoraan tai epäsuorasti suomalaisiin toimijoihin ja niiden osaamiseen. 

Lue lisää: www.afda.fi

Jaa tämä artikkeli


Tulevaisuuden Suomi