Teollisuuden käyttämässä lämpöenergiassa piilee valtava uusiokäytön potentiaali


”Teknologia ja osaaminen hukkalämmön laajamittaiseen uudelleenkäyttöön on jo olemassa. Nyt on alettava töihin”, toimitusjohtaja Petri Vuori sanoo.

Prosesseissa vapautuva hukkalämpö voidaan tehokkaasti hyödyntää uudelleen. Calefan ratkaisut tuovat laitoksen omistajalle nopealla aikavälillä ja olemattomalla vaivalla huomattavia taloudellisia etuja. Parhaimmillaan ne näkyvät jopa tavallisen kuluttajan lompakossa.

Karkeasti puolet suomalaisesta energiankulutuksesta tulee teollisuuden tarpeista, josta iso osa on lämpöenergiaa.

Sekä lämmitys että jäähdytys ovat keskinen osa tuotteiden valmistamista. Näihin prosesseihin sitoutunutta energiaa on perinteisesti hyödynnetty vain kertaalleen. Calefa Oy on rakentanut teollisuuslaitoksille kokonaisjärjestelmiä jo vuodesta 2013 alkaen, joissa hukkalämpöä hyödynnetään uusiokäytössä.

Energiankierrätys kannattaa

Teollisuuden kokonaisenergiankulutus on Suomessa vuositasolla noin 170 tuhatta terawattituntia. Calefan toimitusjohtaja Petri Vuoren mukaan uusiokäytön potentiaali on 20–30 TWh, eli yhteensä noin 15 % koko teollisuuden ja 7,5 % koko Suomen energiankulutuksesta. 

”Energiataloudessa keskeistä olisi lähteä liikkeelle kulutuksen optimoinnista”, Petri Vuori sanoo.

”Jokainen uusiokäytetty kilowattitunti on päästötöntä ja hiilidioksidivapaata käyttöenergiaa. Näin ei myöskään tarvitse jatkuvasti rakentaa uusia energialaitoksia tuottamaan lisää energiaa, kun kulutuksesta syntyvä hukka hyödynnetään uudelleen.”

Loistava sijoituskohde

Investoinnin takaisinmaksuaika kokonaisjärjestelmissä vaihtelee tyypillisesti kahdesta viiteen vuoteen. Kertainvestoinnin kokoluokka vaihtelee sadasta tuhannesta eurosta miljooniin. Järjestelmän elinkaari yltää jopa viiteenkymmeneen vuoteen asti.

”Uusiokäyttöjärjestelmän myötä teollisuuslaitoksen ostoenergiantarve voi tipahtaa vain kolmannekseen entisestä”, Petri Vuori sanoo.

Hän mainitsee asiakasesimerkin, jossa vuotuinen säästö energialaskussa on 360 000 euroa. Tuotto 20 vuoden ajalla on yli 6 miljoonaa euroa omistajilleen.

”Pääoma voidaan hyödyntää investointeihin tai jakaa osakkeenomistajille. Samalla leikataan aivan merkittävästi CO2-päästöjä”, Vuori toteaa.

Vastuullinen tapa tehdä asiat

Calefan rakentamat hukkalämmön uusiokäyttöjärjestelmät ovat tuottaneet aivan merkittävät päästövähenemät ja säästöt teollisuudelle.

Hukkalämmön uusiokäyttöjärjestelmä sisältää jäähdytyksen ja lämmityksen. Se usein pidentää laitoksen olemassa olevan laitekannan elinkaarta kuten myös tehostaa tuotannon läpimenoaikaa.

Hukkalämpöä voidaan myös hyödyntää lähienergiana alueen kiinteistöjen lämmitystarpeissa. Näin tuotantolaitoksesta voi tulla jopa alueellaan energianmyyjä.

”Suomalaisessa teollisuudessa on valtavat resurssit lämpöenergian uudelleenkäytölle, jos se osattaisiin laajamittaisesti tiedostaa”, Vuori toteaa.

Malliesimerkkinä tästä on hakukoneoperaattori Yandexin datakeskuksen hukkalämmön uusiokäyttö Mäntsälässä energiayhtiö Nivoksen kautta. Tällä hukkalämmöllä tuotetaan 75 % mäntsäläläisten kuluttamasta kaukolämmöstä. Se on näkynyt myös energiahinnan laskuna paikallisille asukkaille.

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi