Teknologinen murros – tarjoaa mahdollisuuksia oppilaitoksille ja yrityksille


Opetuksen täytyy uusiutua ja siinä uudistumisessa digitaalisuus on vahvasti mukana.

Tämä muutos on vahvasti läsnä, se näkyy eri tavoin niin Keudassa, yhteiskunnassa ja koko maailmassa. Enää ei kysytä miten digitaalisuus liittyy oppimiseen, vaan miten digitaalisuus voi tukea oppimista. Digitaalisuus on päivä päivältä kasvavasti enemmän läsnä arjessamme.

Oppiminen muuttuu

Oppiminen tulee olemaan entistä sosiaalisempaa, henkilökohtaisempaa, vähemmän luokkatilaan sidottua. Oppimisarkemme on paremmilla verkkoyhteyksillä varustettua, toimimme tehokkaammilla sovelluksilla sekä moderneilla välineillä. Olemme suvereenisti yhteydessä ihmisiin eri puolille maailmaa. ”Tähän haasteeseen olemme Keudassa tarttuneet proaktiivisesti, lisäämällä ymmärrystämme, kuuntelemalla herkällä korvalla asiakkaitamme ja ottamalla ennakkoluulottomasti kokeillen uusia teknologiaratkaisuja käyttöön”, kertoo Keudan rehtori Anna Mari Leinonen.

Tämä valtaisa, kiihtyvä yhteiskunnan muutos vaatii aiempaa laajempia digitaitoja. Ihmiset etsivät faktatietoa valtavasta informaatiovyörystä, jota eri lähteet meille päivittäin tarjoilee. Tarvitaan kykyä hahmottaa eri näkökulmien vaikutus tietoon, jonka tulee löytyä helposti ilman kohtuutonta ajankäyttöä. Tarvitaan siis uudenlaisia työskentelyvälineitä, digitaalista kompetenssia, kuten tieto- ja viestintätekniikkataitoja, teknologiaosaamista ja informaation lukusekä hakutaitoja.

Oppimisen muutoksen sisäistämiseen tarvitaan lisäksi ongelmanratkaisutaitoja, kriittistä ajattelua, aloitteellisuutta, luovuutta ja innovointia, yhteisöllisyyttä ja itse oppimaan oppimista. Puhumattakaan viestintätaitojen ja yhteisöllisen työskentelyn tavoista, elämisen taidoista, kuten kansalaistaidoista, työurataidoista, yrittäjyystiedoista ja -taidoista sekä kulttuuritietoisuudesta.

Mikään ei korvaa ihmisyyttä, opettaja ei korvaudu

Kyse on ihmisyydestä, kehitetään teknologiaa ja digitaalisuutta, ilman että muututaan itse koneiksi. Säilytetään ihmisyys sellaisena kuin se nyt on. Opettajaa ei korvata tekniikalla, teknologialla tai digitaalisuudella. Niiden tärkeä rooli ja merkitys tässä haastavassa poikkeusajassa kyllä korostuu, sillä ne auttavat opettajaa niin lähi-, hybridi- kuin etäopetuksessakin. Opettaja mahdollistaa muutoksen, teknologisen murroksen esiintulon ja hyödyntää erilaisia keinoja sekä metodeja muuttuneen oppimisen mahdollistamiseen.

Mitä mahdollisuuksia teknologinen murros tarjoaa?

Teknologinen murros- tarina syntyi Keudassa useita vuosia sitten, #Murros- tapahtuman kehittäjän ja ideoijan, verkkopedagogiikan asiantuntija Kari Honkosen toimesta. Ensimmäinen #Murros Opetuksen t.ytyy uusiutua ja siinä uudistumisessa digitaalisuus on vahvasti mukana. Teknologinen murros – tarjoaa mahdollisuuksia oppilaitoksille ja yrityksille -tapahtuma järjestettiin keväällä 2019. Vuonna 2020 koronavirus muutti oppilaitoksien toteutukset yhdessä yössä etänä tapahtuvaan opiskeluun ja peruutti suuret asiakastapahtumat kertaheitolla. Tämän takia #Murros 2020 toteutettiin täysin uudenlaisella tavalla, virtuaalisena verkkotapahtumana.

#Murros -tapahtumien tavoitteena on edistää uusien teknologioiden opetusta ammatillisissa oppilaitoksissa tuomalla esiin tapoja, miten uusia teknologioita hyödynnetään opetuksessa ja yritystoiminnassa. Tapahtumissa puheenvuoron saavat teknologia-alan ammattilaiset sekä teknologiaa opetustyössä hyödyntävät pioneerit, kuvailee Kari Honkonen.

”Käytännön esimerkkien kautta Keuda haluaa innostaa ja kannustaa opiskelijoita sekä yrityksiä uusien teknologioiden ennakkoluulottomaan opiskeluun, kokeiluun ja käyttöönottoon. Samalla halutaan syventää ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja yritysmaailman vuorovaikutusta esim. robotiikan, tekoälyn tai XR teemojen ympärillä. Virtuaalimaailmat ovat täällä, niissä opiskelu on aitoa ja vuorovaikutteista. Keudan virtuaalimaailmoissa opiskellaan säännöllisesti mm. sähkön, sairaanhoidon, luonnonvaraalan, eläintenhoidon, puhtaanapidon ja taidenäyttelyiden parissa”, Honkonen kertoo.

Tule kuulemaan lisää 29.4.2021 #murros2021 -tapahtumaan!
-> www.keuda.fi/murros

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi