Teknisen Kaupan Liitto – vastuullisuutta ja tuottavuutta teknologiaa hyödyntämällä


Teknisen kaupan ympäristövastuullisuustoiminnalla on iso merkitys ilmastonmuutoksen hidastamisessa. 

Pandemia ei kurittanut teknistä kauppaa: kasvuvauhti on hyvä ja tilanne valoisa. ”Teknisen kaupan merkitys teollisuuden ja rakentamisen kilpailukyvylle on aivan keskeinen.

Liittomme jäsenyritykset ylläpitävät välttämättömien tuotteiden saatavuutta ja varmistavat laatua, toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta sekä työskentelevät ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi”, tiivistää Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto. 

Tekninen kauppa on yritysten välistä kauppaa ja se palvelee teollisuutta, rakentamista, julkista sektoria ja teknisten laitteiden ja koneiden vähittäiskauppaa. Jäsenyritykset edistävät teollisuuden energiatehokkuutta, kiertotaloutta, kasvihuonepäästöjen vähentämistä ja yleensä kestävää kehitystä.

”Toimitamme mm. sähköauton latausasemia, aurinkovoimaloita, sähkö- ja hybridikäyttöisiä työkoneita sekä robotiikkaa ja automaatiota. Olemme mukana kolmessa green deal -sopimuksessa, jotka koskevat työkoneita, rakentamisen muoveja sekä julkisia hankintoja.” 

Green deal -sopimuksilla yritykset sitoutuvat vähentämään toimintansa CO2-päästöjä nopeammin ja enemmän kuin lainsäädäntö edellyttää. Työkonealan green deal -sopimuksella lisätään mm. täyssähkökäyttöisten ja muiden vähäpäästöisten työkoneiden tarjontaa ja vähäpäästöisemmän käytön koulutusta”, Uitto kertoo. ”Uusi teknologia on avain kestävään kehitykseen. Haluamme parhaat tulevaisuuden osaajat tälle mielenkiintoiselle alalle.” 

www.tekninen.fi

Jaa tämä artikkeli


Kaupan Alan Tulevaisuus