Teknisen eristämisen säästöpotentiaali on unohtunut monelta


Parocin teknisten eristeiden tuotepäällikön Toni Saukkosen mukaan yleisenä haasteena on, että eristyksen energiansäästöpotentiaalia ei tunneta tai siihen liittyvä päätöksenteko on hajautunut organisaatioissa.

”Energiaa ja päästöjä pyritään optimoimaan tekemällä energiasopimuksia ja muita toimenpiteitä muualla organisaatiossa, kun taas eristyksestä vastaavat ylläpitotahot huolehtivat eristyksestä usein ihmisten turvallisuuden tai prosessin toimivuuden näkökulmista. Näin eristyksen säästöpotentiaali jää monilla kokonaan huomioimatta”, Saukkonen taustoittaa.

”Kukaan ei kodeissa jättäisi ovea talvella auki, mutta teollisuudessa löytyy rikkoutuneita eristyksiä tai täysin eristämättömiä kohteita, kuten laippoja ja venttiileitä. Näiden eristämisellä säästettäisiin huomattavia määriä energiaa.”

”Eristykseen herätään usein vasta silloin, kun esim. putkistojen kunnossapitokustannukset nousevat ja niiden elinkaari osoittautuu suunniteltua lyhyemmäksi”, Saukkonen kertoo.

”Käyttötarkoituksen mukaan oikein valituilla eristemateriaaleilla saavutetaan edullisemmat elinkaarikustannukset huomioiden myös kunnossapito”, Saukkonen muistuttaa.

Suomi edelläkävijä, mutta tekemisen sarkaa riittää täälläkin

Suomi on laadukkaan teollisuuseristämisen edelläkävijämaa, mutta energiansäästöpotentiaalia löytyy meiltäkin. Suomessa on vielä käytössä 1970-1980-luvuilla eristettyjä putkistoja, joiden eristykset on mitoitettu sen aikaisten vaatimusten mukaisesti. Nykystandardien mukainen ja energiatehokkuuden kannalta optimaalinen eristepaksuus on usein jopa kaksinkertainen aikaisempaan verrattuna.

”Eristeinvestoinnin takaisinmaksuaika on useissa tapauksissa vain muutamia kuukausia jo pelkästään säästetyn energian ansiosta.”

”Meidän tekemissä mittauksissa 350 °C:een höyryputken alkuperäisen mattomaisen eristeen korvaaminen nykystandardien mukaisella, energiatehokkaalla kourueristeellä tuotti noin 50 prosentin energiasäästön”, Saukkonen valottaa. ”Eristeinvestoinnin takaisinmaksuaika on useissa tapauksissa vain muutamia kuukausia jo pelkästään säästetyn energian ansiosta.”

Parocin kourueristeellä on monia kilpailuetuja verrattuna mattoeristeisiin. Kourueristeitä käytettäessä ei tarvita lämpöhukkaa aiheuttavia metallitukia. Kourueristeen ainutlaatuinen ponttijärjestelmä mahdollistaa sen, että eristeeseen ei tule avosaumoja putkien lämpölaajentumisen yhteydessä. ”Lisäksi meiltä löytyy valmiit eristeosat putkistojen käyrille osille”, Saukkonen muistuttaa.

”Kourueristeen asentaminen onnistuu puolet nopeammin kuin mattoeristeen. Kourulla eristettäessä materiaalin käyttö on huomattavasti tehokkaampi pienemmän materiaalihukan vuoksi ja samalla saavutetaan parempi eristävyys”, Saukkonen päättää.

*McKinsey&Company (2013). Pathways to a low-carbon economy: Version 2 of the global greenhouse gas abatement cost curve, infograafi sivu 7. Luettavissa: https://www.cbd.int/financial/doc/Pathwaystoalowcarboneconomy.pdf

www.paroc.fi

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Teollisuus