Tays tarjoaa mahdollisuuksia antoisaan moniammatilliseen yhteistyöhön


Sairaanhoitaja Mariannika Tankka kiittää oman työyhteisönsä ratkaisukeskeistä ja kunnianhimoista ilmapiiriä. Hän arvostaa myös sitä, että henkilökuntaa kannustetaan oman osaamisen kehittämiseen. 

Mariannika Tankka on työskennellyt sairaanhoitajana Hatanpään neurologisella kuntoutusosastolla sekä selkäydinvammapoliklinikalla vuoden 2018 alusta alkaen. Hän on myös seksuaaliterapeutti ja toimii tässä roolissa sekä osastolla että poliklinikalla. Tankka alotti Taysilla heti valmistuttuaan ja on vuosien varrella tehnyt töitä monipuolisesti eri osastoilla. 

– Olen aina halunnut oppia uutta. Nyt kuitenkin koen, että olen löytänyt oman juttuni. Kun valmistuin työn ohessa seksuaaliterapeutiksi, lähdin etsimään paikkaa, jossa voisin hyödyntää tätä asiantuntijuutta. Puskaradion kautta kuulin tarpeesta seksologian osaamiselle neurologisella kuntoutusosastolla. Työnkierron kautta jäin sille tielle, hän kertoo. 

Tankalle on ollut lapsesta saakka itsestään selvää, että tuleva työ liittyy auttamiseen. Tällä hetkellä hän kokee työnsä hyvin merkitykselliseksi. 

– Auttaminen on tässä ammatissa konkreettista ja omien käsiensä jäljen näkee viikkojen ja kuukausien edetessä. Työssä saan tsempata, kannustaa ja auttaa potilaita löytämään keinoja, miten toimia ja pärjätä mahdollisimman itsenäisesti vammautumisesta huolimatta. 

Tankka kokeekin, että antoisaa työstä tekee se, että kuntoutujia voi auttaa näkemään heidän omat voimavaransa ja luoda heille pystyvyyden tunnetta. Ratkaisuja tiimissä haetaan monipuolisesti ja moniammatillisesti lääkärin, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, puheterapeutin, sosiaalityöntekijän, kuntoutushoitajan, neuropsykologin ja vertaiskuntouttajan kanssa yhteistyössä. 

Kuvat: Opa Latvala

Tankan mukaan tiimissä toimitaan kehityshenkisesti ja työssä saa käyttää myös luovuutta. 

– Kollegat muilta työpaikoilta saattavat jopa yllättyä siitä, miten aktiivinen ja vastuullinen rooli meillä hoitajilla on hoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa, Tankka toteaa. 

Työkaverit ja esimies voimavaroina 

Tankalle on tärkeää, että ympärillä on työyhteisö, joka kannattelee ja jossa on positiivinen vire. Myös hyvät potilassuhteet tuovat voimaa arkeen. 

– Meillä on mahtavaa porukkaa töissä. Pohdiskelemme keskenämme kuntoutujien hoitoon liittyviä asioita ja jaamme tietoa. Henkilökohtaisten kuulumisten vaihto luo yhteishenkeä ja auttavaisuuden kulttuuria työyhteisöön, hän mainitsee. 

Oma lähiesimies saa Tankalta kiitosta. Hänen mielestään on hienoa, että työpaikalla toteutuu nykyaikainen johtamiskulttuuri, jossa alaisiin luotetaan ja heille annetaan vastuuta. Osaamisen kehittämiseenkin kannustetaan. 

– Itse aloitan nyt trauma- ja kriisityön täydennysopinnot ja tarkoitus on hyödyntää uutta osaamista osastolla. Suurin osa kuntoutujistamme on kohdannut valtavan kriisin ja he tarvitsevat asiantuntevaa keskusteluapua, hän kertoo. 

Tulevaisuudelta Tankka toivoo hyvin toimivan yhteistyön jatkamista ja tiivistämistä entisestään. 

– Olemme pohtineet, miten voimme tiiminä vielä paremmin auttaa kuntoutujaa ja suunnitella kuntoutusjakson niin, että se tähtää juuri hänen tarpeisiinsa, jotta hän voi elää mahdollisimman hyvää ja omannäköistään elämää, hän summaa. 

Haemme sairaanhoitajia esimerkiksi näille aloille: 

  • kriisi- ja aluepsykiatria 
  • nuorisopsykiatria 
  • neuroalat 
  • sisätaudit 
  • tuki- ja liikuntaelinsairaudet 

Tarjoamme sekä vakituisia työpaikkoja että sijaisuuksia. Katso avoimet työpaikat tays.fi/rekrytointi

Jaa tämä artikkeli


Rekry