Tavoitteena paras mahdollinen työpaikka


Miltä kuulostaa virkalääkärin työsuhde-etuina asunto-, ravinto-, puhelin- sekä liikunta- ja kulttuuriedut?

Lääkärien sitouttamista ja työssä viihtyvyyttä ryhdyttiin Essotessa kehittämään perusterveydenhuollon palvelualuejohtajan Mika Pertun ja hallinto- ja henkilöstöjohtajan Pasi Marjakankaan aloitteesta.

Perusterveydenhuollon organisaatio on Essotessa ollut joustava, innostava ja kehitysmyönteinen. Kehitystyön painopistettä on viime aikoina siirretty lääkärikunnan sitouttamiseen. 

Mika Perttu korostaa, että kehittäminen koko toiminta-alueella edellyttää osaavan lääkärikunnan pitkäjänteistä sitoutumista tehtävään. ”Sitoutuminen ja asettuminen tehtävään ja työpaikkaan on edellytys innovatiiviselle ja kehittyvälle työyhteisölle”, hän sanoo.

Sitoutumisessa korostuu työhyvinvointi. Yhteistyössä henkilöstöpalvelujen kanssa Essotessa on ryhdytty kehittämään erilaisia työssä viihtymistä lisääviä käytäntöjä; tarkoitus on ottaa käyttöön uudenlaisia työsuhde-etuja, jotka muotoutuvat lopulliseen malliinsa kevään aikana.

”TULE SELLAISENA KUIN OLET.”

Kilpailukykyinen palkka ja työsuhde-edut

Mitkä ovat Etelä-Savon ja Essoten kilpailuvaltit?

Vastaus on Mika Pertun mukaan yksinkertainen ja yksiselitteinen. ”Tavoitteemme on rakentaa Essotesta paras mahdollinen työpaikka”, hän sanoo. Paras työpaikka on paljon sanottu, mutta Perttu muistuttaa, että tie on uudistetun organisaation ja uuden johtamismallin myötä jo auki. ”Emme houkuttele väkeä pelkästään rahan voimalla”, Perttu sanoo ja toteaa houkuttimet monimuotoisemmiksi. ”Haluamme, että henkilöstömme voi hyvin ja siksi tarjoamme virkalääkäreille kilpailukykyisen palkan, työsuhde-etuisuuksien ja innostavien työtehtävien lisäksi tukea myös vapaa-aikaan ja harrastuksiin.”

Myös osittainen työaika on neuvoteltavissa. ”Se antaa tarvittaessa mahdollisuuden työn ja perhe-elämän yhteensovittamiselle.” 

Viiden tähden koulutuspaikka

Yksi vetovoimaisuutta lisäävistä tekijöistä on koulutus ja mahdollisuus kouluttautumiseen. Essotessa voi suorittaa muun muassa YEK-jakson sekä erikoistua yleislääketieteeseen ja geriatriaan. Kaikilla nuorilla lääkäreillä on tutorina kokenut kollega.

”Nuoret lääkärit -yhdistyksen tekemässä kyselyssä Essoten terveyskeskukset nimettiin viiden tähden koulutuspaikoiksi”, Perttu sanoo ja huomauttaa, että pandemiasta huolimatta tavoitteista ei ole tingitty. ”Vastuullisena työnantajana huolehdimme henkilöstöstä myös haasteellisina aikoina.”

Perttu nostaa yhdeksi valttikortiksi myös kuntayhtymän alueellisen monipuolisuuden. ”Vastaanottotyötä voi tehdä Mikkelissä keskussairaalassa, mutta yhtä lailla virkoja on avoinna Juvan, Mäntyharjun ja muiden pienempien yksiköiden terveyskeskuksissa”, Perttu sanoo. Hän korostaa henkilön kuulemista, vastuunjakoa sekä urakehitysnäkymiä. ”Tule sellaisena kuin olet”, Perttu tiivistää Essoten ideologian. 

Jaa tämä artikkeli


Julkishallinto & kansanterveys Työelämä