TAVOITATKO MARKKINOINNILLA OIKEAT KOHDERYHMÄT?


Analysoimalla tutkimustietoa sekä yhdistämällä siihen avointa dataa tai omasta asiakasrekisteristä löytyvää tietoa, on mahdollista tunnistaa nykyisiä ja potentiaalisia asiakaskohderyhmiä, muodostaa niistä kohdeyleisöjä, kohdentaa näille yleisöille markkinointia tai käyttää tietoa muussa liiketoiminnan kehittämisessä, ja parantaa siten liiketoiminnan tuloksellisuutta. 

Taloustutkimuksen kohderyhmäpalvelun avulla lähes mikä tahansa tutkimus- tai segmenttitieto voidaan mallintaa kohderyhmäksi paikkatiedon avulla. Palvelusta löytyy valmiiksi useita Taloustutkimuksen teettämiä segmenttitutkimuksia, jotka syventyvät suomalaisten arvo- ja asennemaailmaan ja kuvaavat, miten suhtaudumme eri asioihin ja mikä vaikuttaa asenteidemme taustalla. Tutkimuksia on tehty muun muassa asumisesta, autoilusta, matkailusta, ruuasta, terveydestä ja liikunnasta. Tämän lisäksi myös yrityksen omia tutkimustuloksia voidaan tuoda palveluun ja muodostaa niistä kohderyhmiä. 

”Arvojen ja asenteiden avulla tutkimusaineistojen yhdistäminen on mahdollista. Tietyt arvot ja asenteet näkyvät muun muassa terveyskäyttäytymisessämme, ja samat arvot heijastuvat esimerkiksi suhtautumiseemme ruokaan, liikuntaan tai siihen, miten haluamme asua”, kertoo Taloustutkimuksen Senior Insight Director Jaakko Kaartinen. 

Suurimman hyödyn saamiseksi tutkimustietoa pitää pystyä hyödyntämään liiketoiminnalle merkityksellisellä tavalla, oli kyse strategian, palveluiden tai markkinoinnin suunnittelusta tai kohdentamisesta. Tutkimustiedon kiinnittäminen paikkatietoon on tässä olennainen vaihe, sillä ilman tuloksista johdetun tekemisen kohdentamista hankitusta ymmärryksestä ei usein saada kaikkea irti. 

”Suomea voidaan tarkastella kokonaisuudesta, kunnista ja postinumeroista aina tarkkaan ruututietoon asti. Eri alueilla asuu hyvin erilaisia ihmisiä, ja pyrimme tunnistamaan, millaisia alueita ovat ne, jossa tietyn segmentin ihmiset asuvat useimmiten”, Kaartinen selittää. 

Paikkatietoon sidotut kohderyhmät voidaan viedä markkinointikampanjoiden yleisöiksi suoraan medioihin, tai niitä voidaan hyödyntää muussa päätöksenteossa. Kun markkinointi ei perustu hakuammuntaan, vaan tunnistettuihin kohderyhmiin, paranee sen tehokkuus ja kannattavuus selvästi. Jokainen kuluttajamarkkinointia harjoittava yritys voi hyötyä asiakasymmärryksestä suuntaamalla käytännön tekemisen sinne, missä maaperä viestin vastaanottamiselle on otollisin. 

Tutustu tarkemmin: www.taloustutkimus.fi

Jaa tämä artikkeli


CEO