Tarasten Kiertotalous­alueella on tilaa kasvulle


Yksi Suomen suurimmista kiertotalouden ja ympäristö­liiketoiminnan yritysalueista alkaa hahmottumaan Tampereen kupeeseen.

”Paljon on tapahtunut viimeisen vuoden aikana hankealueellamme, maisema on muuttanut muotoaan” toteaa Tarasten Kiertotalous Oy:n toimitusjohtaja Petri Järvensivu ja jatkaa; ”Viime talvi oli verrattain otollinen maanrakentamistöiden suorittamisen suhteen*. Alueelle onkin rakentunut noin neljän kilometrin verran katuja sekä vaaka-asema, myös tonttien täyttötyö on alueella edennyt. 

Kiertotalousnäkökulma on alueen rakentamisessa keskiössä, tämä näkyy esimerkiksi alueen katuverkon rakenneratkaisuissa, joissa kiertotalousmateriaaleja on kyetty hyödyntämään mielekkäällä tavalla rakentamalla jakava kerros tuhkasta ja kantava kerros mara-betonista. 

Tarasten Kiertotalous on hankealueena poikkeuksellisen laaja, noin 155 hehtaaria erilaisiin toimintoihin kaavoitettua aluetta. Tarasten Kiertotalous Oy:lle koko hankealueen hallinnointi tekee suunnittelun mielekkäämmäksi kuin se että käsiteltäisiin yksittäistä korttelialuetta tai tonttia – hyödyt näkyvät jo alueen rakentamisen massataloudessa.

Katujen valmistuminen alueelle tarkoittaa, että yritysten sijoittuminen alueelle on mahdollista jo lyhyellä aikavälillä ja tontteja on alettu valmistelemaan rakentamista silmällä pitäen.

Tonttien kysyntä onkin katujen rakentumisen myötä vilkastunut, eikä ihme kun alueen sijainti talousalueella on keskeinen.

Tarasten Kiertotalousalue pyrkii löytämään toimijoita, jotka pystyvät liiketoiminnassaan hyödyntämään muita alueen yrityksiä ja niiden sivuvirtoja tai palveluita. Liiketoiminta voi olla esimerkiksi kiertotaloutta, teollisuutta, rakentamisen palveluita, raskasta kunnossapitoa tai logistiikkaa. Kantavana ajatuksena on, että toimijat linkittyvät toisiinsa, mikä synnyttää synergioita ja hyödyttää heidän omia arvoketjujaan. 

Tarasten Kiertotalousalueelle yksi keskeinen alueen rakentamisen aikainen toiminto on maa-ainesten vastaanotto ja käsittely edelleen rakentamisessa hyödynnettäväksi. Alueelle rakennettu ja otettu käyttöön oma vaaka-asema, joka palvelee myös alueelle sijoittuvia yrityksiä; vaakauksessa hyödynnetään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia, käytössä on paperiton punnitus.

”Keskeinen sijainti, kiertotalouden mukainen liiketoiminta, maa-ainesten vastaanotto, tonttien aukeaminen rakentamiselle.”

Matalan hiilijalanjäljen tontteja

Lähivuosina on ollut selkeästi havaittavissa, että erilaisilla organisaatioilla – niin julkisilla kuin yksityisillä – kestävä kehitys on kirjoitettu vahvasti mukaan strategiaan ja että se nähdään myös arvoa tuottavana tekijänä. Kierrätyksellä on mahdollista vaikuttaa rakentamishankkeen hiilijalanjälkeen merkittävällä tavalla.

Tarasten Kiertotalousalueella hyödynnetään merkittäviä määriä erilaisia kiertotalousmateriaaleja, millä on selkeä vaikutus yksittäisen tontin rakentamishankkeen hiilijalanjälkeen.

Erilaiset uudet avaukset kierrättämisen suhteen ovat Tarasten Kiertotalousalueen mielenkiinnon kohteena ja yhteistyömahdollisuuksia näissä merkissä etsitäänkin aktiivisesti.

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi