Tarasten kiertotalousalue houkuttelee yrityksiä hyvällä sijainnilla ja suurella mittakaavalla, myös osaomistaja Suomen Erityisjäte Oy aikoo toimia alueella


Suomen Erityisjäte Oy (SEJ Oy) keskittyy haasteellisten jätteiden käsittelyyn ja toimii tällä hetkellä Forssassa ja Porissa. Yritys omistaa osan Tarasten Kiertotalous Oy:stä (TKA Oy), jonka rakennuttama Tarasten kiertotalousalue tuo Tampereen seudulle monipuolisia mahdollisuuksia kiertotalouteen liittyvään liiketoimintaan. 

EJ Oy:n asema suomalaisessa jätehuoltokentässä on melko poikkeuksellinen, koska sen takana ovat sekä kunnallinen LHJ-Group, että yksityinen Kuusakoski. Omistajapohja on laajasti alaa tunteva. 

SEJ:n pääliiketoiminta on pilaantuneiden ja vaarallisten materiaalien vastaanotto ja käsittely. Vastaanotettavasta jätteestä pyritään saamaan lupien puitteissa hyötykäyttöön mahdollisimman suuri osa. 

”Yhteinen nimittäjä vastaanotetulle materiaalille on mineraalisuus ja yhden tai useamman haitta-aineen liian suuri määrä”, mikä aiheuttaa käsittelytarpeen. 

SEJ:n liiketoimintaan kuuluu jätteenpolton myös pohjakuonan käsittely, kertoo yrityksen liiketoimintajohtaja Pasi P. Virtanen. 

Tarasten kiertotalousalueelta Suomen Erityisjäte on hankkinut 22 hehtaarin alueen, jolle odotetaan ympäristöluvan valmistumista. 

Alueen rakentaminen edistyy hyvin

Tarasten kiertotalousalue tarjoaa 155 ha kokoluokallaan ja hyvällä saavutettavuudellaan poikkeuksellista potentiaalia kiertotalouden parissa toimiville yrityksille. Alueen rakentamisessa käytetään lainsäädännön sallimissa rajoissa paljon yhdessä hankittuja kiertotalousmateriaaleja, joten SEJ:n ja TKA:n yhteistyö on vahvaa jo rakentamisvaiheessa. 

”Roolimme yrityksenä on erityisesti alueen rakentaminen ja vuokraaminen. Tällä hetkellä alueelle on rakennettu kulkuyhteydet, suurelle osalle aluetta kunnallistekniikka ja koko alue kaapeloitu”, Tarasten Kiertotalousalue Oy:n toimitusjohtaja Petri Järvensivu esittelee. 

Alueelle on jo tulossa useita suuria toimijoita ja tulevaisuudessa Järvensivu arvioi yritysten määrän nousevan 30–40 tienoille seuraavan 8–10 vuoden aikana. Alue tarjoaa monipuolisia liiketoimintamahdollisuuksia tuleville yrityksille. 

”Alue esimerkiksi mahdollistaa lupien puitteissa erilaisten maa-ainesten vastaanoton. Mietimme myös oman ansaintapohjaamme laajentamista, liiketoiminta voi olla vaikka erilaisia palveluja alueelle sijoittuville yrityksille”, Järvensivu kertoo. 

Myös Pasi P. Virtanen korostaa Tarasten kiertotalousalueen suurta potentiaalia. 

”Jo vuodessa alueen rakentamisessa on saatu valtavasti aikaan, seuraavien vuosien aikana nähdään, mihin kaikkeen alue soveltuu”, hän päättää. 

www.erityisjate.fi

www.taraste.fi

Jaa tämä artikkeli


Bisnes