TampereMissio tuottaa ikäihmisten ja vammaisten palveluja asiakkaiden arvo edellä


TampereMissio Palvelut Oy on yhteiskunnallinen yritys, joka uskoo lähimmäisyyteen ja yhteisöllisyyteen. Niin asiakkaat, henkilöstö kuin vapaaehtoiset arvostavat ihmisläheistä otetta.

TampereMissio Palvelut Oy tuottaa erilaisia asumisen, vapaa-ajan sekä päivä- ja työtoiminnan palveluja ikäihmisille ja kehitysvammaisille. – Ikäihmisille meillä on tarjolla lähitori-toimintaa, kotihoitoa sekä tehostetun palveluasumisen yksikköjä, kertoo liiketoimintajohtaja Merja Lahtinen. Kehitysvammaisille yritys tarjoaa esimerkiksi asumispalveluja, päivä- ja työtoimintaa sekä vapaa ajantoimintaa. Lisäksi TampereMissiolla on omia ravintoloita, jotka tuottavat ateriapalveluita omiin yksiköihin ja lounasruokailua sekä juhlapalvelua ulkopuolisille asiakkaille.

TampereMissio Palvelut Oy on yhtiöitetty yhdistyksestä puolitoista vuotta sitten. Toiminnan ensisijainen tavoite ei ole tuloksen tekeminen. Yhteiskunnallisena yrityksenä se panostaa sen sijaan yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen, jatkuvaan kehittämiseen ja asiakas- sekä henkilökuntalähtöisyyteen. – TampereMissio on toiminut jo 140 vuotta ja sen pohja on lähimmäisen auttamisessa. Tästä olemme halunneet pitää kiinni. Asiakas tulee meille aina ensimmäisenä. Lisäksi haluamme kohdella henkilöstöä hyvin ja varmistaa, että he haluavat sitoutua arvoihimme, kertoo toimitusjohtaja Tarja Eho.

Työkaluja kohtaamiseen ja voimaa vapaaehtoisista

Käytännön työtä ja ihmisten arvokasta kohtaamista helpottamaan TampereMissio haluaa kehittää toimintaansa. Yksi esimerkki organisaatiossa käytettävistä työkaluista on TunteVa®-validaatiomenetelmä, joka auttaa kohtaamaan muistisairaat kuuntelevalla ja arvostavalla tavalla. – Kehitysvammaisten palveluissa meillä panostetaan esimerkiksi luontoperusteisen hoivan Green Care -menetelmään, jonka tarkoituksena on edistää asiakkaiden hyvinvointia ja elämänlaatua, Lahtinen mainitsee. TampereMissio tuottaa ikäihmisten ja vammaisten palveluja asiakkaiden arvo edellä Tärkeää TampereMissiolle on kunnioittaa sitä, että asumisessa yksiköt ovat asiakkaiden koteja ja tärkeitä yhteisöjä. – Yksinäisyyden lievittäminen on yksi tärkeimmistä kokonaisteemoistamme. Olemme tunnistaneet, että esimerkiksi muistisairas voi olla yksinäinen myös hoivakodissa. Yritämme miettiä keinoja, joilla ihminen pääsee yhteisön jäseneksi sellaisena kuin on, Eho toteaa.

TampereMissiolla vapaaehtoisten rooli on hyvin tärkeä. Vapaaehtoiset toimivat sekä yhdistyksen, että yrityksen toiminnassa ja osa heistä saattaa olla samaan aikaan asiakkaita ja vapaaehtoisia. Eho korostaa, että toiminta parantaa myös mukaan tulevien vapaaehtoisten hyvinvointia ja tuo mukanaan merkityksellisyyttä. – Meille voi tulla oman taitonsa kanssa, tai antaa vain aikaansa. Löydämme varmasti tekemistä. Ihan tutkitustikin vapaaehtoistyötä tekevät ovat terveempiä ja tyytyväisempiä, Eho summaa.

tamperemissio.fi

Jaa tämä artikkeli


Julkishallinto & kansanterveys Terveys