Talouden riskejä ennakoiva yritys ehtii etumatkalle


Talouden riskejä ennakoimalla prosesseja voidaan muokata niin, että niistä aiheutuvat harmit minimoituvat. 

”Pandemiavuosi vaikutti omaan toimintaamme niin, että siirsimme toimintamme painopisteen perinteisten raportoinnin ja analytiikan osalta lähes täysin talouden prosessien tehostamiseen ja riskien ennakoinnin puolelle”, toteaa talouden ja data-analytiikan palveluita tuottavan HSolution Oy:n toimitusjohtaja Henrik Lähdeniemi. ”Muutos lähti asiakaskuntamme tarpeista, sillä koronan aiheuttama shokkiefekti hiljensi perinteisen BI:n, raportoinnin ja analytiikan kysynnän lähes täysin.”

Moni yrityksistä jäi kevään jälkeen lamaannuksen tilaan, mutta nyt muutos on jo näkyvissä. ”Muutokselle on myös korkea aika, sillä kun riskikohdat analysoidaan, löydetään ajoissa, tehostetaan prosessit ja toimitaan muita nopeammin, ollaan uudelleen iskussa kun muut vasta miettivät”, jatkaa Lähdeniemi.

Liiketoiminnan palveluita ei kuitenkaan voida keskeyttää eikä kehitystä voida laittaa kokonaan jäihin. Kun yhteiskunta pandemian laannuttua alkaa taas pyöriä täysillä, etulyöntiasema on heillä, jotka ovat osanneet muokata toimintaansa riskien varalta.

HSolutions lähtee syksyyn hyvin odotuksin

Yleinen ymmärrys analytiikasta on Suomessa Lähdeniemen mukaan hyvä. ”Toki vielä löytyy myös niitä yrityksiä, jotka hoitavat talouden prosesseja, raportointia ja riskienhallintaa manuaalisesti Exceliin turvautuen, vaikka se on nykyaikaisiin työkaluihin verrattuna hidasta, vaikeaa ja virhealtistakin.”

”Osaava kumppani on panostuksen arvoinen siirryttäessä perinteisestä menetelmästä uusiin, tämän päivän järjestelmiin”, toteaa Lähdeniemi. ”Oma etumme HSolutionissa on se, että yrityksessämme on vahvaa taloudellisten prosessien ymmärrystä. Teknologia yksinään ei koskaan ratkaise yrityksen kehittämistarpeita, sen lisäksi tarvitaan myös vahvaa ymmärrystä asiakasyrityksen sisäisistä prosesseista.”

Lisätiedot: www.hsolutions.fi

Jaa tämä artikkeli


Bisnes