Talotohtori optimoi kiinteistöjen olosuhteita ja energiankulutusta tehokkaasti mutta vastuullisesti


Talotohtori 2.0 -kiinteistöhallintaohjelmiston avulla ylläpidetään kiinteistöjen hyvinvointia ja päästään energiankulutuksen säästötavoitteisiin. 

Enermix Oy:n toimitusjohtaja Sami Vatanen.

Markkinat tavoittelevat hiilineutraaliutta ja kestävää rakentamista, johon nopeasti kehittyvä tekniikka pyrkii vastaamaan. Enää ei tarvitse lähteä paikan päälle katsomaan olosuhteita, vaan ne pystytään tarkistamaan etänä ja reaaliaikaisesti. Talotohtorin avulla myös vanhempiin järjestelmiin saadaan älykkäitä ja nykyaikaisempia ominaisuuksia. 

Talotohtori-alustan avulla optimoidaan suurienkin kiinteistömäärien energiankulutusta hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Alustalla pystytään vaikuttamaan koko kiinteistöalan vastuullisuuteen, kun kiinteistöjä johdetaan tiedolla. 

”Kun dataa on saatavilla koko kiinteistökannan eri kiinteistöistä, voidaan helposti vertailla saman tyyppisiä kiinteistöjä keskenään ja nähdä, mitkä kiinteistöt voivat hyvin ja missä on parannuskohteita”, Talotohtori-palvelun takana olevan Enermix Oy:n toimitusjohtaja Sami Vatanen kertoo.

Esimerkki mobiilisovelluksen käyttöliittymästä.

Talotohtorin muokattavissa oleva käyttöliittymä tarjoaa helppokäyttöisen ja informatiivisen näkymän talotekniseen dataan, joka kannustaa tehokkuuteen ja säästämiseen. Yhteen järjestelmään voidaan jakaa käyttöoikeuksia eri tarpeiden mukaan esimerkiksi kiinteistönomistajalle, huoltoyhtiölle ja vuokralaiselle. Kiinteistöjen talotekniikan palveluita voidaan seurata, ohjata ja raportoida reaaliajassa. 

”Käyttöliittymä osoittaa eri indeksilukuja, joita ihminen ei muutoin kykenisi reaaliajassa muodostamaan. Kun olosuhdeindeksiä käytetään yhtenä kiinteistöhallinnan mittareista ja sille asetetaan raja-arvot, niin vähemmänkin tekninen henkilö voi arvioida kiinteistön kuntoa. Indeksilukua voidaan painottaa tilan käyttötarpeen mukaan, esimerkiksi varastohallikohteessa kannattaa painottaa eri suureita, kuin päiväkodeissa tai hoivatiloissa.”

”Talotohtori 2.0 -palvelun avulla asiakas ei pelkästään saa parempia olosuhteita ja energiasäästöjä, vaan myös ylläpito- ja huoltokustannuksiin voidaan ohjelmiston avulla vaikuttaa. Kun järjestelmä osaa varoittaa etukäteen poikkeamista, niin huoltotöitä voidaan ennakoida, ja näin asiakasta laskutetaan vain tarpeenmukaisista huoltokäynneistä. Läpinäkyvyys kiinteistöihin tarjoaa kiinteistöhuollolle ja isännöitsijälle työkalun tehokkaampaan huoltoresurssien hallintaan. Käyttöliittymän avulla pystytään suorittamaan etänä suuri osa vianselvityksistä ja säätötoiminnoista.”

Talotohtori 2.0 on mahdollistanut muun muassa ongelmaratkaisun kuntaorganisaatioille energiatehokkuuteen ja talotekniikan hallintaan liittyen. Paikalliset energiayhtiöt yhdessä kuntien tilapalvelujen kanssa ovat hyötyneet älykkäämmin ohjatun kaukolämmön tuloksista. Sisäilmajohtamiseen hankitut palvelut tuovat energiatehokkuuteen välillisiä hyötyjä, kun talotekniikan häiriötilanteet ratkeavat. 

Energiansäästöraportista nähdään esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen väheneminen.

Talotohtori 2.0 -palvelu edistää dataohjautuvaa työskentelyä kiinteistöalalla. Seuraamalla kulutusta ja olosuhteita jatkuvasti kiinteistöissä voidaan tehdä tarvittavia muutoksia. Muutokset on mahdollista tehdä halutuille kiinteistöille iästä ja laitemerkistä riippumatta. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että vähäisessä käytössä olevia rakennuksia ei lämmitetä turhaan vaan ainoastaan käytön mukaan älykkäästi huomioiden olosuhdedata ja sääennuste. Resursseja energiankulutuksessa saadaan näin käytettyä tehokkaammin ja säästöistä hyötyvät niin palveluntarjoajat kuin loppukäyttäjätkin. 

”Hyödyntäen kiinteistöissä olevat nykyiset mittaukset ja täydentämällä niitä, nykyaikaisilla IoT-sensoreilla saadaan olosuhteista ja talotekniikan toiminnasta kattava kuva. Sensoreiden tekniikan kehittyessä myös hinta on pudonnut todella alhaiselle tasolle. Ne tarjoavat mahdollisuuden mitata myös uusia suureita, kuten sisäilman haitta-aineita, läsnäoloa ja valaistusta. Aiemmin kiinteistöjä on ajettu puutteellisen tiedon perusteella eli tuuliajolla”, tarkentaa Enermixin myyntipäällikkö Raimo Kivinen.

”Riittävästi mittauksia laajentamalla voidaan päätellä jopa aiemmin vaikeasti mitattavissa olevia ongelmia, esimerkiksi ilmanvaihdossa. Ilmanvaihdon määrä vaikuttaa oleellisesti ongelmien syntymiseen. Se on taustalla lähes aina, kun tutkitaan sisäilmaongelmia ja poikkeuksellista energiankulutusta”, Kivinen jatkaa.

Kiinteistöalalla tiedolla johtamisen investoinnit ovat valtavassa kasvussa. Kerättyä dataa seuraamalla on mahdollista reagoida nopeammin ja suorittaa vain tarpeelliset huoltotyöt. Lisäksi voidaan ennaltaehkäistä suurempia ongelmia, ja käyttöasteen perusteella voidaan tehdä tarvittavia toimenpiteitä tai tilamuutoksia. Loppukäyttäjälle toiminta on läpinäkyvämpää.

Johda kiinteistöjäsi tiedolla – vastuullisesti ja tehokkaasti. Ota yhteyttä, me autamme.

Raimo Kivinen, myyntipäällikkö 

+358 44 776 4078 | raimo.kivinen@enermix.fi 

Tutustu tarkemmin: www.talotohtori.fi

Jaa tämä artikkeli


Energia ja Ympäristö