Taitoplan on talotekniikan ja lvia-suunnittelun asiantuntijayritys, jonka palvelut auttavat löytämään kokonaisvaltaisesti energiatehokkaita ratkaisuja


Valtakunnallisesti toimiva Taitoplan tarjoaa talotekniikkaan liittyvää suunnittelua ja asiantuntijapalveluita. Yritys pyrkii olemaan hankkeissa mukana aktiivisesti alusta loppuun varmistaen, että talotekniikkaan liittyvät ratkaisut ovat parhaita mahdollisia. 

Taitoplan tekee talotekniikan alalla esimerkiksi työmaan työnjohtamista, valvontaa ja tarkastuksia sekä hankesuunnittelua. Yrityksellä on vahvaa lvia-alan osaamista, ja ymmärrystä älykkäistä, automaatioon perustuvista ratkaisusta. 

Yhtenä toiminnan osa-alueena ovat energialaskennat sekä olemassa oleviin, että uudisrakennuksiin. Ne tehdään joko yksinkertaisella laskennalla tai erityisesti isommissa kiinteistöissä olosuhdesimulaatioiden avulla. Laskentaan käytetään kaikki saatavissa oleva tieto rakennuksen rakenteellisista ratkaisuista ja energianlähteistä. 

– Kun energialaskenta tehdään laadukkaasti, voi sen avulla vertailla kulutusta ja eri järjestelmien vaikutuksia siihen luotettavasti. Näemme myös, että rakennuksen käytön aikaisen kulutuksen ja siitä aiheutuvan hiilijalanjäljen laskemisen tärkeys tulee vain kasvamaan, kuvailee Taitoplanin toimitusjohtaja Lauri Taipale. 

Taipaleen mukaan on myös hyvä huomioida, että laaja tietoa vaativa energialaskenta on syytä tehdä yhteistyössä hankkeessa muutenkin mukana olevan kumppanin kanssa. 

– Jos teemme esimerkiksi hankkeen lvi-suunnittelun, meillä on paras ajantasainen tieto ja voimme tuoda enemmän lisäarvoa myös laskentaan. Jos osa-alueita toteuttaa toisistaan irrallaan riskit kasvavat, hän toteaa. 

Taitoplan pyrkii toteuttamaan ympäristövastuullisuutta kaikissa palveluissaan. 

– Eelinkaarilaskenta ja määrälaskenta luovat edellytyksiä hiilijalanjäljen pienentämiselle. Meillä tämä ajattelu kulkeekin vahvasti mukana kaikessa mitä teemme, Taipale vetää yhteen.

taitoplan.fi

Jaa tämä artikkeli


Infrastruktuuri Rakentaminen 2021