Myös yrittäjä voi saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa


Yrittäjä voi määritellä oman korvaustasonsa, joka voi olla maksimissaan YEL-työtuloa vastaava summa, mutta yrittäjän halutessa myös alempi.

”Kuuluakseen kassaan yrittäjän pitää maksaa YEL-maksua vähintään 12 576 euron vuosityötulon mukaan. Sillä tasolla jäsenmaksumme on alle 13 euroa kuukaudessa ja korvaustaso on jo yli 150 euroa kuukaudessa Kelan maksamaa työttömyyspäivärahaa korkeampi”, kassanjohtaja Merja Jokinen valottaa.

SYT:n jäsenmaksu on suhteessa korkeampi kuin työntekijäkassoilla, koska rahoituspohja on erilainen. Yrittäjäkassalle maksetaan valtion osuutena kustakin ansiopäivärahasta peruspäivärahaa vastaava määrä, ja päivärahan ansio-osa rahoitetaan kassan jäsenmaksuilla.

Voiko yrittäjä olla työtön?

Yrittäjä on työtön yritystoiminnan lopetettuaan. Yritys-toiminnan lopettaminen tapahtuu yrityksen poistamisella ennakkoperintä- ja arvonlisäverorekistereistä ja lopettamalla YEL:n maksaminen.

”Yritystä ei enää tarvitse poistaa kaupparekisteristä, jolloin ovi uudelleenaloittamiselle jää auki tutulla nimellä ja brändillä.” Monet yrittäjät priorisoivat yritystään ja säästävät omaan terveyteen ja turvaan liittyvissä asioissa. Suomen noin 300 000 yrittäjästä vain 12 % kuuluu yrittäjäkassoihin, osa kuuluu virheellisesti palkansaajakassoihin.

Työttömyysturvassa yrittäjiksi luetaan myös henkilöt, jotka tekevät ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa. Näihin lukeutuvat mm. freelancerit ja laskutusyhteisöjen kautta työtä tekevät ns. kevytyrittäjät. Eräs ryhmä, jonka kannattaa tarkistaa oma työttömyysturvansa, on yritysten TyEL-vakuutetut osakkaat.

”Johtavassa asemassa (tj tai hallituksen jäsen) ja yli 15 prosenttia yrityksestä omistava henkilö luokitellaan yrittäjäksi työttömyysturvassa vaikka hän olisi palkkasuhteessa. Väärään kassaan kuuluminen on melkoinen yllätys, kun korvauksia ei tipu palkansaajakassasta työttömyyden koittaessa.”

SYT:n harmiksi monissa foorumeissa liikkuu edelleen väärää tai vanhentunutta tietoa yrittäjien työttömyysturvasta.

”Moni on sitä mieltä, että yrittäjä ei saa kuitenkaan mitään korvauksia, mutta me olemme viime vuonnakin maksaneet ansiosidonnaista päivärahaa yli 1600 yrittäjälle yhteensä noin 13 miljoonaa euroa.”

SYT:n maksama keskimääräinen päiväraha oli viime vuonna 59,65 euroa eli liki tuplaten Kelan peruspäivärahaan verrattuna. ”Kukaan ei ala yrittäjäksi päätyäkseen työttömäksi, mutta työttömyyskassaan kuuluminen on hyvää riskienhallintaa”, Jokinen summaa.

”Kukaan ei ala yrittäjäksi päätyäkseen työttömäksi, mutta työttömyyskassaan kuuluminen on hyvää riskienhallintaa.”

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Talous