Syöpää sairastaville tehokkaampaa hoitoa tekoälyn avulla


HUSin Syöpäkeskuksen ylilääkäri Kimmo Porkka uskoo, että tekoälyllä tulee olemaan entistä suurempi rooli diagnostiikassa ja hoidon valinnassa.

Lääketieteellisessä tutkimuksessa tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntäminen on jo arkipäivää, mutta kliinisessä työssä ja lääkäreiden päätöksenteon tukena sitä ei käytetä Kimmo Porkan mielestä vielä tarpeeksi. 

“Potilaskohtaiset tietomäärät lisääntyvät niin nopeasti, ettemme pärjää tulevaisuudessa ilman tekoälyä. Diagnostiikka monimutkaistuu ja perustuu yhä useampiin tutkimuksiin, testeihin ja kuvantamisiin, ja lääkäri kerää tietonsa monista lähteistä. Meillä on tiettyjä erityisen haastavia sairauksia, kuten esimerkiksi multippeli myelooma ja akuutit leukemiat, joiden laadukas ja nopea diagnosointi vaatisi ehdottomasti vahvan koneavun taustalle.” 

Porkka on mukana HUSin koordinoimassa eCare for Me -projektissa, jossa kehitetään tekoälyn avulla potilaille tehokkaampaa ja nopeampaa diagnostiikkaa ja hoidon valintaa. Porkka on ollut huolissaan siitä, ettei syöpäpotilaita saada rekrytoitua tarpeeksi tehokkaasti kliinisiin lääketutkimuksiin, joiden avulla voitaisiin kuitenkin taata potilaille uusimmat ja tehokkaimmat hoidot. 

“Uskon, että tekoälystä on apua tässäkin. Syöpädiagnoosia voidaan nopeuttaa ja tarkentaa, mikä taas mahdollistaa kliinisiin lääketutkimuksiin ohjautumisen.” 

Kimmo Porkka korostaa, että lääketutkimusprotokollat pitäisi harmonisoida ja saada sähköiseen muotoon asiantuntijajärjestelmiin, jotta ne voitaisiin automatisoida päätöksentekoon. 

“Tällä hetkellä jokainen protokolla on rakenteeltaan erilainen, eikä sisältöä ole strukturoitu. Esimerkiksi tutkimuksen sisäänotto-ja poissulkukriteerien syöttäminen käsin on täysin turhaa työtä, koska tiedot päivittyvät, kirjaaminen vie aikaa ja siinä tulee virheitä.” 

Porkka kaipaa protokolliin kansainvälisesti hyväksyttyä standardia. 

“Se parantaisi tehokkuutta valtavasti ja olisi yksinkertainen asia korjata.” 

Kimmo Porkan mukaan tekoäly voi lähitulevaisuudessa parantaa merkittävästi hoidon laatua, koska lääkärille jää sen avulla aikaa varsinaiseen potilastyöhön eli sairaudesta ja hoidoista kertomiseen ja potilaan kanssa keskustelemiseen. 

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi Terveys