Suonensisäistä rautahoitoa sydämen vajaatoimintapotilaalle


Raudanpuute ja anemia ovat tavallisia löydöksiä sydämen vajaatoiminnassa. Hoitamalla raudanpuutetta ferrikarboksimaltoosilla voidaan parantaa potilaan elämänlaatua ja suorituskykyä sekä mahdollisesti vähentää sydämen vajaatoimintaan liittyviä sairaalahoitojaksoja.

Kari Kaikkonen
kardiologian apulaisylilääkäri,
Oulun yliopistollinen sairaala

Sydämen vajaatoiminta on väestön ikääntyessä edelleen yleistyvä oireyhtymä, jonka taustalla voi olla monenlaisia sydänsairauksia.

”Ikääntyvien vajaatoimintapotilaiden määrän kasvu on merkittävä haaste terveydenhuollolle. Elämänlaatuun ja kotona pärjäämiseen vaikuttavien liitännäissairauksien hoidon merkitys korostuu”, sanoo kardiologian apulaisylilääkäri Kari Kaikkonen Oulun yliopistollisesta sairaalasta.

Raudanpuute ja anemia ovat tavallisia vajaatoimintapotilailla. Taustalla voi olla esimerkiksi lääkehoidon provosoimat suolistoverenvuodot. Vajaatoiminnan tulehdusvasteeseen liittyy lisäksi toiminallinen raudanpuute; rauta ei vapaudu varastoista tai imeydy suolistosta. Seurauksena on sydän- ja luurankolihasten energia-aineenvaihdunnan häiriintyminen, joka johtaa suorituskyvyn heikentymiseen, huonompaan elämänlaatuun ja lisääntyneeseen sairaalahoidon tarpeeseen.

”Kuolleisuus lisääntyy ja suorituskyky heikkenee jo vajaatoimintapotilailla, joilla on pelkkä raudanpuute”, Kaikkonen mainitsee.

Suomalainen Sydämen vajaatoiminnan Käypä Hoito -suositus kehottaa määrittämään rautastatuksen kaikilta aneemisilta vajaatoimintapotilailta. Rautastatus tulisi tarkistaa vuosittain myös oireisilta potilailta, joilla ei todeta anemiaa.

”Suonensisäisellä rautalääkityksellä on voitu parantaa oireisten kroonista sydämen systolista vajaatoimintaa (LVEF < 45 %) sairastavien potilaiden vointia ja suorituskykyä, kun verikokeissa todetaan S-ferritiini < 100 μg/l tai S-ferritiini 100–300 μg/l ja S-transferriinisaturaatio < 20 %. Oireisilla potilailla suonensisäinen rautahoito vaikuttaisi myös vähentävän sairaalahoidon tarvetta.”

Ferrikarboksimaltoosia tulisi harkita systolista sydämen vajaatoimintaa sairastavalle, joka on oireinen optimaalisesta lääkehoidosta huolimatta ja jolla todetaan määritelmän mukainen raudanpuute.

Kaikkosen mukaan hoidosta hyötyvät myös perusterveydenhuollossa seurattavat kroonista systolista vajaatoimintaa sairastavat potilaat.

 

www.viforpharma.se

Jaa tämä artikkeli


Terveys