Digitalisaatio, teknologian kehitys sekä liikenteen ja viestinnän murros uudistavat tapaamme toimia ja ajatella. Tekoäly, esineiden internet ja datatalous tulevat avaamaan merkittäviä mahdollisuuksia, joilla voidaan parantaa elämänlaatua ja Suomen kilpailukykyä. Laadukkaat viestintäverkot ovat avainasemassa digitaalisen murroksen mahdollistajana.

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan digitaalisen infrastruktuurin strategiaa. Sillä vastataan tulevaisuuden haasteisiin. Strategian vision mukaisesti Suomi tavoittelee paikkaa tietoliikenneverkkojen kärkimaana. Strategia tähtää siihen, että digitaalinen infrastruktuurimme mahdollistaa näköpiirissä olevien palveluiden ja innovaatioiden kehittämisen ja tarjoamisen.

Suomi on jo nyt langattoman laajakaistan edelläkävijä, sillä edulliset ja laadukkaat 3G- ja 4G-yhteytemme kattavat yli 99 % väestöstä. Meidän tulee tavoitella edelläkävijän paikkaa myös kun siirrymme seuraavan sukupolven teknologian 5G:n käyttöön. Kattavan valokuituverkon rakentamiseen tulee myös panostaa.

On selvää, ettei nykytilan säilyttäminen riitä. Infrastruktuuria kehittäessämme pidämme katseen jatkossakin tiukasti tulevaisuudessa.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Infrastruktuuri