Meriteollisuus rakentaa kestävää tulevaisuutta


Suomen meriteollisuus on tunnettu innovatiivisista korkean teknologian tuotteistaan. Kansainvälinen meriturvallisuutta ja -ympäristöä sääntelevä organisaatio IMO sekä EU tulevat asettamaan meriliikenteelle uusia, yhä tiukempia päästörajoituksia tuleville vuosikymmenille. Meriteollisuuden tavoite on tarjota asiakkailleen ratkaisuja, jotka mahdollistavat päästöjen vähentämisen sääntelyä nopeammassa aikataulussa.

Meriteollisuuden yritykset kehittävät jatkuvasti tuotteitaan ja toimialan verkoston vastuullisuutta yhteistyössä sekä tuovat esiin toimintansa positiivia vaikutuksia yhteiskunnalle ja ympäristölle. Painopisteinä toiminnassa ovat meriliikenteen ympäristövaikutusten vähentäminen, yritysten kehittäminen hyvänä ja reiluna työpaikkana, toimitusketjun vastuullisuuden seuranta sekä kiertotalouden ja elinkaaritehokkuuden lisääminen kaikessa toiminnassa.

Meriteollisuus ry on käynnistänyt koko toimialan kattavan vastuullisuushankkeen ResponSean. Tavoitteena on, että alan yritysten prosesseissa rasitetaan mahdollisimman vähän sekä ympäristöä, ihmisiä että raaka-aineita. ResponSea-sitoumus on osa kansallista kestävän kehityksen Sitoumus2050-yhteiskuntasitoumusta, ja se on saanut valtioneuvostolta tunnustuksen esimerkillisenä toimenpidesitoumuksena uusien avausten kategoriassa. Hankkeessa kehitetään sekä tuotteiden että verkoston vastuullisuutta koko toimialan yhteistyössä. Tämä on tärkeää, koska meriteollisuuden toiminta perustuu laajaan toimitusverkostoon, jossa lopputuotteen vastuullisuus muodostuu koko verkoston toiminnan tuloksena.

Suomen meriteollisuus muodostuu meriteknisen alan laitevalmistajista, kokonaistoimittajista, suunnittelutoimistoista, ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajista sekä laivanrakennus-, korjaus- ja offshore -telakoista. Meriteollisuus ry on elinkeinopoliittinen vaikuttajaorganisaatio, joka edistää suomalaisen meriteollisuuden kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Yhdistyksellä on yli 90 jäsentä, ja se toimii Teknologiateollisuus ry:n toimialayhdistyksenä.

LNG:tä käytetään jo tänä päivänä monessa aluksessa polttoaineena.

www.meriteollisuus.teknologiateollisuus.fi/

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Kehittyvä Suomi