Suomen Huoltovarmuusdata huolehtii sopimusasiakkaiden kriittisestä datasta


Monet yritystoiminnot romahtavat, jos kriittinen datavirta katkeaa tai liiketoiminnan avaintiedot ja käyttäjätunnukset katoavat savuna ilmaan. Suomen Huoltovarmuusdata Oy:n huippuammattilaisilla on runsaasti kokemusta eri toimialojen tietojärjestelmien suojaamisesta ja tiedon säilyttämisestä. Ennen kaikkea sillä on valmius ylläpitää toimintaansa myös kriisiaikoina. 

Monet yritystoiminnot romahtavat, jos kriittinen datavirta katkeaa tai liiketoiminnan avaintiedot ja käyttäjätunnukset katoavat savuna ilmaan. Suomen Huoltovarmuusdata Oy:n huippuammattilaisilla on runsaasti kokemusta eri toimialojen tietojärjestelmien suojaamisesta ja tiedon säilyttämisestä. Ennen kaikkea sillä on valmius ylläpitää toimintaansa myös kriisiaikoina. 

Huoltovarmuudella turvataan yhteiskunnan perustoimintojen toimintakyky häiriötilanteissa. Huoltovarmuuskeskuksen toiminnan merkittävänä painopisteenä on teknisten järjestelmien toiminnan varmistaminen. Erityishuomion kohteena ovat yhteiskunnan kriittiset tietojärjestelmät, joihin kuuluu laajasti myös yksityissektorin, kuten finanssi- ja energia-alan, yrityksiä. 

Laajamittainen varautuminen tehtynä 

Suomen Huoltovarmuusdata Oy takaa sopimusasiakkailleen huipputurvalliset, sertifioidut konesalipalvelut sekä tarvittaessa myös niiden henkilöstölle turvalliset työtilat toimintojen jatkamiseksi esimerkiksi sota-aikana. 

”Varautuminen ei ole pelkkää kyberturvallisuutta. Palvelinkeskukset ja konesalit sekä niiden keskeytymätön toiminta suojataan sekä fyysisiltä ympäristön uhkatekijöiltä että tiedon katoamisen ja kyberhyökkäysten varalta”, kerrotaan Suomen Huoltovarmuusdatasta. 

Koska perusteellinen suojautuminen on kallista sekä vaatii erityisosaamista ja -henkilöstöä, on se aiheellista ulkoistaa kokeneille asiantuntijoille. Huoltovarmuusdatassa kyetään hoitamaan myös poikkeusoloissa koko konesalin operointi täysin omavaraisesti, kunnossapitoa ja turvallisuutta myöten. 

Lisää järjestelmäarkki-tehtuuriosaamista 

Huoltovarmuuskeskuksen omistaman Suomen Huoltovarmuusdata Oy:n henkilöstö koostuu ICT- ja konesaliasiantuntijoista sekä kunnossapidon henkilöstöstä. Valmius-ja käyttövarmuussyistä Huoltovarmuusdata rekrytoi parhaillaan lisää erityisesti järjestelmäarkkitehtuuriosaamista kerryttäneitä henkilöitä asiakkaittensa konsultointitueksi. 

”Jokaisessa yrityksessä, järjestelmätoimittajia unohtamatta, pitää viimeistään nyt tehdä priorisoitu riskikartoitus ja pilvipalvelusuunnitelma sekä varmistaa, että kriittinen data taltioidaan säännöllisin väliajoin myös muualle kuin pilveen. Yrityksen toiminta voidaan joutua keskeyttämään esimerkiksi sotatilan ajaksi tai lakkauttamaan kokonaan, jos kriittiset tiedot katoavat”, Huoltovarmuusdatasta muistutetaan. 

Tutustu tarkemmin: www.suomenhuoltovarmuusdata.fi

Jaa tämä artikkeli


Suomen Kiinnostavimmat Työnantajat