Suomen Erityisjäte hoitaa pilaantuneita maa-aineksia


Kuva: Suomen Erityisjäte odottaa uutta kiertotaloutta edistävää MASA-asetusta, joka on Valtioneuvoston asetus maa-ainesjätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa. Asetuksen hyväksyminen pilaantuneen maa-aineksen osalta sekä mahdollisuus viedä turvallisia massoja käsittelyalueen ulkopuolelle olisivat todellisia tekoja kiertotalouden puolesta. 

Suomen Erityisjäte epäilee, että jos nyt suunniteltu maa-aineksen loppusijoittamisen jäteverotus toteutuu, rakentaminen kallistuu entisestään ja voi johtaa jopa siihen, että pilaantunut maa-aines ei enää kulkeudu asiantuntevaan jatkokäsittelyyn. 

Suomen Erityisjäte käsittelee jätteenpolton pohjakuonaa, pilaantuneita maa-aineksia ja vaarallisia jätteitä. Toimipisteet sijaitsevat Porissa ja Forssassa. Uusin toimipiste avattiin juuri Kangasalle. 

”Viime vuonna yrityksemme huolehti lähes 700 000 tonnista materiaalia, josta hyötykäytettiin puolet”, kertoo Suomen Erityisjätteen liiketoimintajohtaja Pasi P. Virtanen. 

Hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet, kuten esimerkiksi asbesti, loppusijoitetaan kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Jätteenpolttolaitosten poltosta jäävä pohjakuona voidaan käsittelyn jälkeen käyttää MARA-asetusten mukaisesti esimerkiksi tie-tai kenttärakenteissa. Käsitelty materiaali eli SCANWAS keinokiviaines täyttää annetut ympäristövaatimukset ja sen käyttö säästää neitseellisiä kiviaineksia. 

“Pahimmillaan pilaantuneiden maa-ainesten loppusijoittamisen verottaminen estäisi yleisimmän ja turvallisimman maaperän kunnostusmenetelmän eli massanvaihdon.” 

”Ympäristöministeriölle jätettiin maaliskuussa 2022 selvitys jäteveropohjan laajentamisesta. Siinä mainittu maa-aineksen jätevero nostaisi rakentamisen kustannuksia merkittävästi, sillä kunnostus kuuluu rakentamiseen välttämättömänä osana”, Virtanen kertoo. 

Rakennusala kärsii jo nyt nousevista kustannuksista. Pahimmillaan nousevien kustannusten takia rakennuskelpoisia tontteja jäisi käyttämättä tai rakennusteollisuus voi hyytyä. Suomen Erityisjäte pelkää myös, että koska vaihtoehtoista teknologiaa maa-aineksen puhdistamiselle ei kaikilta osin ole olemassa, massanvaihdon estyminen saattaisi jättää pilaantuneen maa-aineksen valvomatta ympäristöön. 

”Meillä on jo olemassa valmis, toimiva, ihmisten kannalta turvallisin vaihtoehto. Pitkällä tähtäimellä on järkevämpää keskittää taito osaaville tekijöille.” 

Lue lisää: www.erityisjate.fi

Jaa tämä artikkeli


Menestyksen Tekijät