Suomea rakentamassa uusilla innovaatioilla


StalaTex-materiaali sopii moneen käyttökohteeseen. Kuvassa StalaTexiä on käytetty keittiötasossa, tiskipöydässä, välitilalevyssä sekä kalusteiden peitelevyinä, kuosina “Savi”. 

Olisiko jo aika keksiä jotain uutta ruostumattomaan teräkseen, tuohon teollisuuden perinteikkääseen materiaaliin? Lahtelaisen Stalan innovaation tuloksena syntyi StalaTex™, joka johdatti ruostumattoman teräksen uuteen aikaan.

Stalan uusi, uniikki materiaali, StalaTex™, vie ruostumattoman teräksen aivan uudelle aikakaudelle. StalaTexissä yhdistyvät teräksen lyömättömät ominaisuudet sekä kauniit, sisustuksel-liset tekstuurit. Kun teknologia ja design kohtaavat, näyttäytyy suomalainen osaaminen parhaimmillaan. StalaTex™ -teknologia on ensimmäiseksi tuotteistettu keittiön ja kodinhoitohuoneiden tasoihin, tiskipöytiin sekä välitila- ja peitelevyihin, mutta menes-tyksen loppua ei näy. StalaTex™ on kehitetty parantamaan teräksen naarmu- ja sor-menjälkiherkkyyttä, sekä tekemään teräksen kylmästä ja teolli-sesta olomuodosta lämpimämpää ja helpommin lähestyttävää. Hygieenisenä, kestävänä ja kierrätettävä materiaalina ruostu-maton teräs on ylivoimainen, mutta StalaTexin ansiosta se kes-tää nyt myös katseita. Tämä mahdollistaa materiaalin monipuo-lisemman käytön erilaisissa sisustus- ja rakennuskohteissa.

Innovatiivinen teknologia kasvun ja menestyksen pohjana

Stala on ensimmäisenä maailmassa innovoinut modernia ja ympäristöystävällistä laserteknologiaa sisältävän tuotantolin-jan, jolla saadaan teollisesti kuvioitua suuria ruostumattomia teräspintoja. Tulevaisuudessa Stalan innovatiivista lasertekno-logiamenetelmää voidaan soveltaa lähes rajattomiin käyttö-kohteisiin. Yrityksen tavoitteena onkin kasvaa kansainvälisillä markkinoilla.

Vastuullisuusmatkalla

Lähes 50-vuotias Stala Oy työllistää Lahdessa suoraan lähes 50 henkilöä sekä välillisesti paljon enemmän. Vastuullinen yri-tystoiminta tarkoittaa Stalalle kannattavaa kasvua kestävään tulevaisuuteen – niin ekologisesti, sosiaalisesti kuin liiketalou-dellisestikin. 

 

Stala on lahtelainen yritys, jolla on juuret syvällä suomalaisen työn, toimivan designin ja laadun arvostamisessa. Stalan tarina alkoi vuonna 1972 ja on vuosien varrella kasvanut liiketoiminnaksi, jota ohjaa ajatus huippudesignin toteutumisesta kaikessa tekemisessä. Stalalle design ei nimittäin ole vain tuotteen muotoilua vaan sitä, että koko tuotteen elinkaaresta pyritään tekemään mahdollisimman toimiva, tehokas ja laadukas. 

STALA.FI 

Facebook: StalaOy 
Instagram: stala_official 
Youtube: StalaOy 
Linkedin: Stala Oy 

Jaa tämä artikkeli


Bisnes