Suomalaisen teollisuuden ilmastokädenjälki on merkittävä


Teknologiateollisuus 20201006 Kuva Liisa Takala. Helena Soimakallio. Eteläranta 10, Helsinki.

Viime vuonna eri toimialat julkaisivat omat vähähiilisyystiekarttansa, joissa oli yhteinen tavoite – tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. 

Suomalaisessa teollisuudessa on jo pitkät perinteet erilaisista ympäristötoimista, minkä ansiosta teollinen toiminta on meillä eri mittareilla mitattuna maailman puhtainta. Lisäksi asiakkaiden, rahoittajien ja sidosryhmien odotukset yritysten vastuullisuustyötä kohtaan ovat jatkuvasti kasvaneet. Suomella on lisäksi tarjota juuri sellaista osaamista ja teknologioita, joita tarvitaan globaalin ilmastokriisin ratkaisemisessa. 

Suomalainen teollisuus voi edelleen tehostaa energian ja materiaalien käyttöä sekä ottaa käyttöön vaihtoehtoisia raaka-aineita ja kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja. Panostukset kestävään kehitykseen palautuvat moninkertaisina sekä yrityksille että yhteiskunnalle, sillä ne lisäävät suomalaisten tuotteiden ja palveluiden kilpailukykyä ja kysyntää myös kansainvälisesti. 

Vähähiiliratkaisujen globaali kysyntä nousee kansainvälisten arvioiden mukaan vähintään 20 prosenttia jo aiemmin tehtyjen ilmastositoumusten toteuttamiseksi. Parhaillaan Glasgow’ssa käynnissä olevassa YK:n COP26- ilmastokokouksessa odotetaan entistä vaikuttavimpia sitoumuksia. Myös vihreiden elvytystoimien myötä vähähiiliratkaisujen kysyntä kasvaa. Varovaistenkin arvioiden mukaan Suomen investointihyödykkeiden vientipotentiaali tulee tuplaantumaan nykytasosta yli 30 miljardiin euroon vuodessa. 

Vientiteollisuuden supervoima piileekin tulevaisuudessa kasvavassa kädenjäljessä, joka on jo nyt suurempi kuin Suomen CO2-päästöt yhteensä. Suunnittelu- ja konsultointialalla toimivan asiantuntijan kädenjälki on peräti 1300 kertaa suurempi kuin hänen hiilijalanjälkensä! Suuren kädenjäljen ansiosta Suomi voi olla merkittävästi kokoaan suurempi maailmalla. 

Helena Soimakallio

Johtaja, kestävä kehitys Teknologiateollisuus ry 

Jaa tämä artikkeli


Asiantuntijat CEO