Suomalainen johtajuus on kehittynyt merkittävästi 2000-luvulla


Kymmenien tuhansien esimiesten alaisiltaan saamat palautteet osoittavat, että viimeisen 15 vuoden aikana suomalainen johtajuus on kehittynyt todella merkittävästi. Mukana on yli 400 000 henkilövastausta, joten tuloksia voidaan tarkastella kattavan aineiston pohjalta.

Mikäli tekisimme johtopäätöksiä viime vuosien aikana suomalaista johtajuutta käsittelevistä uutisista, niin kokisimme että suomalainen johtaminen on huonontunut. Kiistattomat tilastolliset faktat osoittavat aivan muuta.

Puolustusvoimissa 1990-luvulla alkunsa saanut syväjohtamisen valmennusohjelma on levinnyt laajasti suomalaiseen yhteiskuntaan. Syväjohtamisen valmennusta tuottavan Deep Lead Oy:n tietokannassa on tällä hetkellä yli 30 000 henkilön koko toimintaympäristöstä koottu vuorovaikutuspalaute (360-profiili) tunnistetiedoista puhdistettuna. Yksittäisiä vastaajia aineistoon sisältyy runsaat 400 000, eli valmennus on vuosien varrella koskettanut isoa osaa suomalaisesta työväestöstä kaikilla yhteiskunnan sektoreilla ja yleisimmillä toimialoilla.

Mahdollisen muutoksen arvioimiseksi aineistosta eristettiin kaksi kohorttia, joiden vertailuun tutkimuksen tulos perustuu. Ensimmäiseen kohorttiin yhdistettiin vuosina 2002–2004 tehdyt esimiesprofiilit (n=1 042). Vastaavasti toiseen kohorttiin yhdistettiin vuosina 2017–2019 tehdyt esimiesprofiilit (n=1 334). Vertailun tulokset osoittavat, millaisia muutoksia noin 15 vuoden aikana suomalaisessa johtajuudessa on tapahtunut syväjohtamisen viitekehyksessä. Kohorttien vertailu osoittaa kiistatta, että suomalaisessa johtajuudessa on tapahtunut tilastollisesti poikkeuksellisen suuri ja käytännössä erittäin merkittävä positiivinen muutos tällä vuosituhannella.

Johtamiskäyttäytymisen osa-alueista eniten on parantunut kyky ihmisen yksilölliseen kohtaamiseen, ja sen seurauksena yleinen tyytyväisyys lähimpään esimieheen on noussut. Myös luottamuksen rakentaminen on olennaisesti vahvistunut. Samaan aikaan tyytymättömyyttä aiheuttava käyttäytyminen – passiivisuus ja liiallinen kontrolli – on vähentynyt. Mittausaineistossa kaikki nämä muutokset ovat johdonmukaisia ja ylittävät moninkertaisesti tilastollisen merkitsevyyden rajat

Aineistoon sisältyy 5 253 tapausta, joissa henkilö on osallistunut syväjohtamisen varsinaiseen pitkään valmennusohjelmaan. Tulokset osoittavat selkeästi, että valmennus vaikuttaa. Kaikilla mitatuilla ulottuvuuksilla valmennuksiin osallistujat ovat onnistuneet parantamaan saamaansa palautetta tilastollisesti merkitsevästi sekä vuoden että kahden vuoden aikajänteellä.

Suomen tulevaisuuden menestystekijä on jatkossakin onnistunut tavoitteellinen vuorovaikutus.

LÄHDE:
Syväjohtamisen valmennusta yksinoikeudella tuottava Deep Lead Oy on perustettu vuonna 2002. Syväjohtaminen® on tieteelliseen tutkimukseen perustuva oppimisohjelma, jolla kehitetään tavoitteellista vuorovaikutusta. Yksinkertainen ja käytännöllinen valmennuskonsepti antaa organisaatiolle mahdollisuuden mitattavaan johtamis- ja toimintakulttuurin muutokseen. Deep Lead Oy hallituksen puheenjohtajana toimii dosentti, KT, Vesa Nissinen ja toimitusjohtajana dosentti, KT, Tommi Kinnunen

www.deeplead.com

Jaa tämä artikkeli


Talous ja johtaminen