Suomalainen GastroPanel® -innovaatio


GastroPanel® – mahalaukun terveystesti

 

 • GastroPanel® on neljän biomerkkiaineen diagnostinen testi (Pepsinogeeni I, Pepsinogeeni II, Gastriini-17 ja H. pylori vasta-aineet)
 • Kela-korvaus lääkärin lähetteellä
 • Tehdään verinäytteestä
 • Perustuu yhtiön vertikaalimittaus- ja ELISA-teknologioihin

Ylävatsavaivoja esiintyy 20–40 %:lla väestöstä

 • Pelkästään oireiden perusteella ei voida tehdä oikeaa diagnoosia
 • Ylävatsavaivojen hoitokokeilu närästyslääkkeillä (esimerkiksi PPI-lääke) saattaa peittää oikean diagnoosin ja estää potilaan pääsyn ajoissa parantavan hoidon piiriin.

 

Ylävatsavaivoihin voi liittyä

 • Helicobacter pylori-infektio (5–70 %:lla väestöstä) ja siitä tai autoimmuunitaudista johtuva atrofinen gastriitti (yli 10 %:lla ikääntyvästä väestöstä)
 • Näihin liittyy lisääntynyt maha- ja ruokatorvisyövän riski
 • Lisäksi B12-vitamiinin, raudan, kalsiumin, magnesiumin ja sinkin imeytymishäiriö (vakavine seuraamuksineen)
 • Sekä eräiden lääkeaineiden imeytymishäiriö ja etenkin vanhemmalla väestönosalla maha-suolikanavan ja keuhkojen vaikeita, jopa fataaleja infektioita
 • Ylävatsavaivat voivat olla etenkin vanhemmalla väestönosalla myös paksusuoliperäisiä,
 • Siksi GastroPanelin ohella suositellaan suolistosyövän ja sen esiasteiden varhaiseen toteamiseen ihmisen verelle spesifistä suomalaista ColonView-FIT-innovaatiota.

 

Ainutlaatuisella GastroPanel® – helikobakteeritestillä saadaan selville ylävatsavaivoista kärsivän henkilön

 • Helicobacter pylori -infektio
 • Atrofinen gastriitti (mahalaukun limakalvon surkastuma ja toimintahäiriö) ja sen sijainti antrumissa ja/tai korpuksessa
 • Mahalaukun limakalvon haponeritystaso

Jatkuva korkea haponeritys altistaa ruokatorven refluksitaudille, johon voi liittyä haavainen ruokatorventulehdus, Barretin ruokatorvi ja ruokatorven alaosan syöpä.

 

GASTROPANELIN LÖYTÄMÄT

i) hoidon jälkeen oireellinen helikobakteeri-infektio,
ii) atrofinen gastriitti tai
iii) oireita antava korkea haponeritys ovat tähystys- ja koepalatutkimuksen indikaatioita

 • Ylävatsavaivat ja refluksioireet Käypä hoito-suosituksen opastamilla keinoilla (PPI-hoitokokeilut ja UBT- tai SAT-testaukset) ei löydetä luotettavasti H.pylori-infektiota eikä lainkaan atrofista gastriittia maha- ja ruokatorvisyöpä ym. riskeineen.

 

BIOMERKKIAINEET

 • Pepsinogeeni on pepsiinin esiaste
  • Pepsinogeeni I:n taso kuvaa mahan korpuksen (runko-osan) limakalvon toimintaa
  • Pepsinogeeni II:n taso kuvaa koko mahalaukun limakalvon toimintaa
 • Gastriini-17 on peptidihormoni, jota tuottaa mahalaukun antrum-osan G-solut
  • Säätelee mahalaukun korpuksen limakalvon haponeritystä ja reagoi sen muutoksiin
 • Helicobacter pylori -vasta-ainetaso paljastaa, onko henkilöllä meneillään oleva tai aiemmin sairastettu H. pylori-infektio
 • Yhdessä pepsinogeeni I ja II tasojen kanssa H. pylorivasta-ainetesti kertoo myös sen, onko häätöhoito onnistunut vai ei
 • Tulkitsemalla neljän biomerkkiaineen tulokset Gastro- Soft-ohjelmalla yhdessä potilastietojen kanssa saadaan laajempi ja luotettavampi kuva mahalaukun limakalvon rakenteesta ja toiminnasta kuin tarkastelemalla bio-merkkiaineiden tasoja erikseen (www.gastropanel.fi)

 

MIKSI VATSAN TERVEYS ON TÄRKEÄ

Useimmiten oireeton atrofinen gastriitti, AG (mahalaukun limakalvon vaurio ja toimintahäiriö), johtuu kahdesta syystä:

 • H.pylori–infektio voi edetä hoitamattomana atrofiseksi gastriitiksi
 • Autoimmuunimekanismilla syntyvä AG

AG:n seurauksena mahasta tulee vähähappoinen tai hapoton, joka lisää maha- ja ruokatorvisyöpäriskiä

 • Tätä riskiä voi olla mahdollista vähentää ja jopa poistaa Acetium-kapseleilla, jotka sitovat hapottomassa mahassa syntyvää karsinogeenistä asetaldehydiä
 • Autoimmuunisairaudesta johtuvan AG:n lisäksi voi olla samaan aikaan jokin toinenkin autoimmuunisairaus, kuten keliakia, IBD, nivelreuma, tyypin 1 diabetes ja kilpirauhastulehdus

AG-potilailla on kohonnut riski pitkään oireettomana pysyvän mahasyövän kehittymiselle tervemahaisiin verrattuna:

  • AG mahalaukun korpuksessa: 5 x riski
  • AG mahalaukun antrumissa: 18 x riski
  • AG korpuksessa ja antrumissa: 90 x riski mahasyövälle

 

MAHA- JA RUOKATORVISYÖPÄ SUOMESSA

 • Mahasyöpään sairastuu vuodessa noin 570 ja kuolee 460 henkilöä sekä vastaavasti ruokatorvisyöpään 330 ja 270 (korkea yli 70 %:n kuolleisuus)
 • Ylävatsavaivat ja refluksioireet Käypä hoito-suosituksen opastamilla keinoilla (PPI-hoitokokeilut ja UBT- tai SAT-testaukset) ei löydetä luotettavasti H.pylori-infektiota eikä lainkaan atrofista gastriittia maha- ja ruokatorvisyöpä ym. riskeineen
 • Ajoissa diagnosoimatta jäänyt atrofinen gastriitti (iän myötä lisääntyy ja ikäihmisillä yli 10 %) tai pitkäaikainen turha PPI- hoitokokeilu/hoito pitkittää oikean diagnoosin saantia ja potilaan jäämistä parantavan hoidon ulottumattomiin
 • Maanlaajuisella GastroPanel-primaaridiagnostiikalla ja –seulonnoilla voisi olla mahdollista välttää vuosittain jopa satoja turhia syöpäkuolemia ja suuri määrä muita sairauksia sekä säästää alati kasvavia terveydenhuollon kustannuksia

 

MIKSI GASTROPANEL VERITESTI

1. Potilasturvallisuuden lisäämiseksi ja kustannusten säästämiseksi ylävatsavaivoista kärsivälle ja oireettomien terveystarkastuksissa GastroPanel-primääritutkimuksena ennen tähystystä, mikäli potilaalla ei ole hälyttäviä oireita

 •  Tähystys koepalatutkimuksineen on kallis toimenpide ja primaaritutkimuksena jopa 80%:lle turha ja useimpien epämiellyttäväksi kokema tutkimus
  • Nykyinen hoitosuositus ohjaa tähystykseen useimmiten vasta silloin, kun potilaalla on jo hälyttäviä oireita, jolloin hoitoennuste on huono
  • GastroPanel-diagnostiikka ja –seulonta auttaa löytämään ajoissa henkilöitä tähystykseen, hoitoon ja seurantaan

2. GastroPanel korjaa nykyiseen “Ylävatsavaivat ja refluksioireet” Käypä hoito-suositukseen liittyviä vakavia puutteita. Suositellut UBT (13C-ureahengitys- testi) ja SAT (ulosteantigeenitesti) eivät löydä atrofista gastriittia ja sen lisäksi voivat antaa vääriä negatiivisia H.pylori-tuloksia eivätkä anna tietoa mahalaukun haponerityksestä

 • Ilman oikeaa H. pylori-diagnoosia ja/tai ajoissa tehtyä atrofinen gastriitti diagnoosia potilaat voivat sairastua ja menehtyä (mahdollisesti satoja vuodessa) maha- ja ruokatorvisyöpään ja H. pylorin aiheuttamaan peptiseen haavatautiin
 • Atrofinen gastriitti on suurin syy B12-vitamiinin vajeelle ja sen myötävaikutuksella syntyneille sairauksille, kuten ääreishermoston vauriot, masennus, dementia ja Alzheimer-tauti
 • Atrofinen gastriitti voi aiheuttaa kalsiumin vajeen ja sen seurauksena osteoporoosia luunmurtumineen sekä raudanpuutteen ja siitä johtuvia sairauksia

3. Väestön ikääntyessä B12-vitamiinin, kalsiumin ja raudan vajeesta on tullut kansantauteja

4. UBT- ja SAT-testeillä diagnosoimatta jäänyt atrofinen gastriitti voi aiheuttaa myös etenkin ikäihmisten keuhkojen ja maha-suolikanavan vaikeita, jopa fataaleita infektioita

Ylävatsavaivat ja refluksioireet Käypä hoito-suosituksessa ei varoiteta UBT- ja SAT-testien potilasturvallisuutta vaarantavista puutteista. 

HUSLAB ilmoittaa tutkimusohjekirjassaan GastroPanelin käyttöalueeksi:

 • Tutkimuksia käytetään mahavaivaisen potilaan oireiden selvittelyissä, 
 • helikobakteeri-infektion diagnostiikassa sekä 
 • atrofisen gastriitin varhaistoteamisessa

http://www.huslab.fi/Tutkimusohjekirja haulla helikobakteeri: 20609 fP-Mabi-La fP-Mahalaukun biomerkkiainetutkimus, laaja 

LUE LISÄÄ:

GastroPanel, ColonView-FIT ja Acetium-innovaatiot: www.gastropanel.fi, www.colonview.fi, www.acetium.fi

Helikobakteeri-infektion turvallinen diagnostiikka: https://www.biohithealthcare.com/wp-content/uploads/2019/08/Biohit-hp-turvallinen-diagnostiikka.pdf

GastroPanel-lähete: www.biohit.fi/gastropanel-lahete

GastroPanelilla saavutettavat säästöt: https://www.gastropanel.com/fi/kustannushyoty/gastropanelilla-saavutettavat-kustannussaastot-seulonnassa

Kritiikki käypä-hoitosuosituksesta: https://www.biohithealthcare.com/wp-content/uploads/2019/09/Kritiikki-kaypahoitosuosituksesta.pdf

Biohit Oyj, Laippatie 1, FI-00880, Helsinki, Finland • Puh. +358 9 773 861 • info@biohit.fi
biohit.fi | gastropanel.fi | colonview.fi | acetium.fi 

Jaa tämä artikkeli


Terveys