Opettajien kädenjälki näkyy Kirkkonummelle nousevassa Jokirinteen oppimiskeskuksessa


Koulu-, päiväkoti- ja vapaa-ajan tiloja käsittävän, kolmikerroksisen oppimiskeskuksen suunnittelua on ohjannut alusta saakka käyttäjälähtöisyys; tilojen tulevat käyttäjät otettiin mukaan suunnitteluun VR-teknologian avulla. Kun työmaa oli vielä pelkkä monttu Kirkkonummella, pääsivät opettajat jo liikkumaan tulevan työpaikkansa tiloissa – virtuaalilasit päässään. Virtuaalilasien avulla koulun tilaratkaisut aukeavat loppukäyttäjille aivan eri lailla kuin pelkästään pohjapiirroksia tutkimalla.

”Tämä oli minulle täysin uusi tapa tutustua tulevaan kouluun ja samalla aika makeaa”, toteaa Jokirinteen oppimiskeskukseen tutustunut luokanopettaja Johanna Ruokamo.

SRV:n suunnittelupäällikkö Anu Raatikainen vahvistaa, että tontilla piipahtaneet opettajat ovat tykänneet VR- kierroksesta kovasti.

”Me puolestaan saamme arvokasta tietoa siitä, miten voimme suunnitella ja kehittää oppimiskeskusta eteenpäin”, toteaa Raatikainen.

Joulukuussa 2020 valmistuvaan oppimiskeskukseen toteutetaan tilat kaikkiaan 1 100 1.–9. luokan oppilaalle ja 240 päiväkotilapselle. Tilojen suunnittelussa on huomioitu tilojen joustavuus, monimuotoisuus ja taipuminen erilaisiin toimintoihin, oppisisältöihin ja työskentelymuotoihin. Eri toimijaryhmät voivat käyttää tiloja hyväkseen ja virtuaaliset ympäristöt tukevat tilojen taipuisaa käyttöä.

Elinkaarimallissa yhteistyö jatkuu rakentamisen jälkeenkin

SRV toteuttaa Jokirinteen oppimiskeskuksen kokonaisvastuu-urakkana, ja palvelusopimus kattaa oppimiskeskuksen elinkaarivastuun kymmeneksi vuodeksi. Käytännössä SRV vastaa kokonaisuutena hankkeen toteutuksesta sekä rakennuksen huoltamisesta. Kyseinen elinkaarimalli on Suomessa vielä suhteellisen uusi rakennusprojektien toteutustapa.

www.srv.fi/

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Koulu, oppiminen