Ennaltaehkäise kodin turvallisuusriskit


IÄN KARTTUESSAKIN USEIMMAT haluavat pysyä itsenäisinä ja huolehtia itse kotinsa turvallisuudesta.

”Kannustamme ihmisiä varautumiseen. Turvallisuutta voi lisätä ja monia riskejä ennaltaehkäistä suunnittelemalla ja varautumalla”, sanoo projektipäällikkö Tarja Ojala Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEKistä.

Yksi merkittävä kodin turvallisuuteen vaikuttava laite on palovaroitin. Lakisääteisesti se on oltava jokaisessa asunnossa ja asukas on pääsääntöisesti itse velvollinen huolehtimaan, että laite toimii. Iän myötä ja toimintakyvyn heikentyessä katossa sijaitsevan palovaroittimen testaaminen ja pariston vaihtaminen aiheuttaa kuitenkin merkittävän putoamis- tai kaatumisvaaran.

Pariston vaihdon ongelman ratkaisee seinään sopivalle korkeudelle laitettava paristokotelo, josta vedetään jatkojohto palovaroittimeen. Vielä markkinoilla ei ole paristokoteloa, josta palovaroittimen toiminnan voisi myös testata, mutta Ojala toivoo, että jokaisella ikääntyneellä olisi ihminen, joka kävisi tämän luona säännöllisesti ja testaisi samalla palovaroittimen.

”Turvallisuutta voi lisätä ja monia riskejä ennaltaehkäistä suunnittelemalla ja varautumalla.”

Toinen paloturvallisuutta merkittävästi parantava laite on liesivahti. Se hälyttää, jos lieden levy kuumenee liikaa ja tarvittaessa sammuttaa virran liedestä.

”Ruuanlaitosta lähteneet tulipalot ovat yksi suurimmista asuntopalojen syistä. Liesivahti olisi hyvä olla kaikissa liesissä”, Ojala toteaa.

SPEK pyrkii omalla työllään antamaan ihmisille tietoa ja työkaluja arjen turvallisuudesta huolehtimiseen. Siksi SPEK on koostanut turvakassin, jonka sisältöä esitellään muun muassa Muistiliiton ja Omaishoitajaliiton tilaisuuksissa. Kassi sisältää laajan valikoiman tavaroita, jotka auttavat oivaltamaan niin fyysiseen turvallisuuteen kuin turvallisuudentunteeseen liittyviä asioita. Kassista löytyy tavanomaisten palovaroittimen ja ensiapulaukun lisäksi muun muassa otsalamppu, heijastimia, liukuestesukat, yövalo ja hernekeittopurkki.

”Keinoja ja tekniikkaa turvallisuuden lisäämiseksi on ja ne kannattaa ottaa käyttöön silloin, kun vielä pystyy itse asioihin vaikuttamaan”, Ojala muistuttaa.

Kodin turvallisuuden tarkistuslista sekä tietoa SPEKin järjestämistä kodin turvallisuuteen liittyvistä koulutuksista löytyy verkosta www.spek.fi/ote.

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Koti ja sisustus